Mechanika gruntów

note /search

Oznaczanie konsystencji gruntów spoistych

 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 623
Wyświetleń: 4032

2. Wstęp teoretyczny Własności hydrogazodynamiczne charakteryzują zdolność skał do przepuszczania, pochłaniania i zatrzymywania różnych cieczy i gazów oraz skłonności skał do zmiany swego stanu mechanicznego podczas odziaływania cieczami względnie gazami. wilgotność skały (W) – procentowy stos...

Oznaczenie kąta tarcia wewnętrznego i spójności

 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 1736
Wyświetleń: 6937

Parametry wytrzymałościowe gruntuCelem ćwiczenia było oznaczenia kąta tarcia wewnętrznego (granicznego kąta przejścia ze stanu spoczynku w stan ruchu; parametr charakteryzujący wytrzymałość gruntu na ścinanie) i spójności skał (inaczej kohezja skały - jednostkowy opór ścinania skały zwię...

Wyznaczanie podstawowych parametrów skał

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 686
Wyświetleń: 6678

CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia było zbadanie podstawowych parametrów skał sypkich: wilgotności naturalnej, gęstości objętościowej, ciężaru objętościowego, gęstości objętościowej szkieletu gruntowego, ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego w stanie naturalnym, wskaźnika porowatości maksymaln...

Sprawozdanie mechanika gruntów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 1484
Wyświetleń: 6825

Jest to sprawozdanie z ćwiczeń. Sprawozdanie - ćwiczenie nr 11.11 i 11.6.2. Temat: Oznaczenie modułu jednostronnego ściskania skał. Oznaczenie współczynnika pęcznienia skał spoistych. Cel: Celem ćwiczenia było oznaczenie modułu jednostronnego ściskania, zwanego także enometrycznym modułe...

Oznaczanie kąt tarcia wewnętrznego i spójności ska

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 1610
Wyświetleń: 4676

Oznaczenie kąta tarcia wewnętrznego za pomocą aparatu bezpośredniego ścinania wykorzystanego w ćwiczeniu 11.9 ma charakter przybliżony. Aby więc określić dokładniej własności wytrzymałościowe gruntu wykorzystuje się metodę trójosiowego ściskania. W badaniach tych można dość wiernie modelować prz...

Klasyfikacja gruntów - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1379

ĆWICZENIE NR 1 KLASYFIKACJA GRUNTÓW 1. Wstęp Za grunt budowlany, zgodnie z normą PN-86/B-02480, uznaje się tę część skorupy ziemskiej, która współpracuje lub może współpracować z obiektem budowlanym, stanowi jego element lub służy jako tworzywo do wykonania z niego budowli ziemnych. W myśl te...

Podstawowe cechy fizyczne gruntów budowlanych -omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2093

Podstawowe cechy fizyczne gruntów budowlanych. ρs = ms Vs gęstość właściwa w= mw m − ms = ms ms ρ= m V wilgotność gęstość objętościowa Pozostałe cechy fizyczne (stanowiące pochodne cech podstawowych). ρd = gęstość objętościowa szkieletu gruntowego Vp ρs − ρd = V ρs porowatość ...

Mechanika gruntów - zadania

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 651
Wyświetleń: 3059

1. WŁA CIWO CI FIZYCZNE GRUNTÓW Zad. 1.1. Masa próbki gruntu NNS wynosi mm = 143 g, a jej obj to V = 70 cm3. Po wysuszeniu masa wyniosła ms = 130 g. G sto wła ciwa gruntu wynosi s = 2.70 g/cm3. Obliczy wilgotno naturaln próbki przed wysuszeniem wn, wska nik porowato ci e i stopie wilgotno ci Sr....

K1 - wyparcie hydrauliczne i upłynnienie gruntu w dnie wykopu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Inżynierii Środowiska Ćwiczenia nr 6 Mechanika Gruntów „Wyparnie hydrauliczne i upłynnianie gruntu w dnie wykopu” Rok akademicki 2012/2013 Rok II budownictwo Grupa 5 Wyparcie hydrauliczne gruntu. Zjawisko może wystąpić, gdy grunt znajdujący s...

K2 - naprężenia w ośrodku gruntowym wywołane siłą skupioną

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Inżynierii Środowiska Ćwiczenia nr 8 Mechanika Gruntów „Naprężenia w ośrodku gruntowym wywołane siłą skupioną” Rok akademicki 2012/2013 Rok II budownictwo Grupa 5 Podłożem gruntowym nazywa się obszar, w którym uwzględnia się oddziaływanie budo...