Wyznaczanie podstawowych parametrów skał

Nasza ocena:

5
Pobrań: 686
Wyświetleń: 6678
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie podstawowych parametrów skał - strona 1 Wyznaczanie podstawowych parametrów skał - strona 2 Wyznaczanie podstawowych parametrów skał - strona 3

Fragment notatki:CEL ĆWICZENIA
Celem ćwiczenia było zbadanie podstawowych parametrów skał sypkich: wilgotności naturalnej, gęstości objętościowej, ciężaru objętościowego, gęstości objętościowej szkieletu gruntowego, ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego w stanie naturalnym, wskaźnika porowatości maksymalnej i minimalnej, porowatości oraz wskaźnika porowatości w stanie naturalnym, ciężaru objętościowego gruntu całkowicie zawodnionego i znajdującego się pod zwierciadłem wody, stopienia zagęszczenia oraz stanu zagęszczenia, stopienia wilgotności i stanu zawilgocenia. Badanie zostało przeprowadzone na próbkach skały sypkiej znajdującej się w stanie naturalnym.

Wnioski:
Wilgotność naturalna badanego gruntu to 10,2%. Jest to średnie zawilgocenie. Gęstość objętościowa próbek wynosiła 1720,94 - to przeciętna wartość dla piasku suchego. Stopień zagęszczenia gruntu wyniósł 0,84, co oznacza, iż grunt jest bardzo zagęszczony, choć może być to również wynikiem niedokładnego wykonania ćwiczenia. Porowatość gruntu w stanie naturalnym wynosiła 39% - a więc taki procent próbki stanowiło powietrze zawarte między poszczególnymi ziarnami.

NR ĆWICZENIA
TYTUŁ ĆWICZENIA
DATA WYKONANIA
OCENA
DATA ODDANIA
OCENA ZE SPRAWOZDANIA
1
WSTĘP TEORETYCZNY
Do podstawowych parametrów skał, które wyznaczaliśmy na zajęciach należą:
Wilgotność - procentowy stosunek masy wody w porach do masy suchej próbki (szkieletu skały).
%gdzie:w - wilgotność [%],mw - masa próbki wilgotnej [g]
ms - masa próbki wysuszonej [g]
Wilgotność naturalna - naturalna zawartość wody w skale
Wilgotność całkowita - największa względna ilość wody, gdy pory są całkowicie wypełnione.
Gęstość objętościowa - stosunek masy próbki skalnej do objętości, jaką zajmuje ona łącznie z porami.
ρ - gęstość objętościowa [kg/m3]
mmt - masa cylindra z gruntem [kg]
mt - masa cylindra [kg]
V - objętość wewnętrzna cylindra [m3]
Gęstość właściwa - stosunek masy próbki skalnej do objętości cząstek stałych
Ciężar objętościowy - stosunek ciężaru fazy stałej wraz z porami do jej objętości.
γ - ciężar objętościowy [kN/m3]
ρ - gęstość objętościowa [kg/m3]
g - przyspieszenie ziemskie (9,81) [m/s2]
Ciężar właściwy - stosunek ciężaru fazy stałej sproszkowanej do jej objętości.
Porowatość - stosunek objętości porów do objętości całej próbki P - porowatość gruntu
Vp - objętość porów w próbie [m3]
V - objętość całej próbki [m3]
Wskaźnik porowatości - stosunek objętości porów do objętości szkieletu gruntowego e - wskaźnik porowatości
Vs - objętość szkieletu gruntowego [m3]
Stopień wilgotności - stosunek objętości wody w porach do objętości całkowitej porów
Vw - objętość wody w porach [m3]
Vp - objętość porów [m3]
CEL ĆWICZENIA
Celem ćwiczenia było zbadanie podstawowych parametrów skał sypkich: wilgotności naturalnej, gęstości objętościowej, ciężaru objętościowego, gęstości objętościowej szkieletu gruntowego, ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego w stanie naturalnym, wskaźnika porowatości maksymalnej i minimalnej, porowatości oraz wskaźnika porowatości w stanie naturalnym, ciężaru objętościowego gruntu całkowicie zawodnionego i znajdującego się pod zwierciadłem wody, stopienia zagęszczenia oraz stanu zagęszczenia, stopienia wilgotności i stanu zawilgocenia. Badanie zostało przeprowadzone na próbkach skały sypkiej znajdującej się w stanie naturalnym.
Przebieg ćwiczenia:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz