Mechanika gruntów-kolokwium nr 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanika gruntów-kolokwium nr 2 - strona 1 Mechanika gruntów-kolokwium nr 2 - strona 2

Fragment notatki:

KOLOKWIUM 1
1. Do jakiej głębokości należy wbić ściankę szczelną obudowy wykopu, aby w dnie wykopu nie wystąpiło zjawisko kurzawki ze współczynnikiem n2. Obliczenie to wykonać metodą najkrótszej drogi filtracji.
Zad. 2. Metodą najkrótszej drogi filtracji i równomiernego rozkładu spadku hydraulicznego policzyć wartość współczynnika n stateczności dna zbiornika dolnego przed budowlą piętrzącą ze względu na zjawisko kurzawki.
Zad.3. Określić stan gruntu gdy:
IL =
-0.23
0.16
0.71
0.40
0.24
0.62
1.01
ID =
0.10
0.16
0.71
0.40
0.24
0.62
0.97
Zad.4. Proszę uzupełnić tabelę:
Cecha gruntu
Wzór definicyjny
Jednostka
Cecha gruntu
Wzór definicyjny
Jednostka
Gęstość objętościowa
Wilgotność
Wskaźnik porowatości
Stopień plastyczności
Porowatość
Gęstość objętościowa
szkieletu gruntowego
Wskaźnik zagęszczenia
Wskaźnik plastyczności
Stopień wilgotność
Gęstość właściwa
Zad.5. Obliczyć ile wody (w cm3) należałoby dodać do próbki piasku o objętości 5 dm3 , masie 9 kg oraz wilgotności 4 %, aby wilgotność gruntu wynosiła 10%. Przyjąć, że ciężar właściwy gruntu wynosi 26 kN/m3
Zad.6. W celu kontroli zagęszczenia warstwy nasypu wykonanego z gliny pylastej pobrano do cylindra o objętości 200 cm3 próbkę gruntu o nienaruszonej strukturze (NNS). Masa próbki w stanie wilgotnym wynosiła


(…)

… energię zagęszczania gruntu
( w J/cm3).
Zad. 9. W profilu geologicznym podłoża do głębokości 5 metrów zalegają grunty spoiste o ciężarze właściwym γs = 26 kN/m3 i porowatości ogólnej n = 0.35. Poniżej warstwy utworów spoistych znajduje się warstwa piasków gruboziarnistych i pospółek o miąższości 4 metrów, której średni współczynnik filtracji wynosi k = 10-3 m/s. Proszę obliczyć jaka może być maksymalna głębokość wykopu fundamentowego, zapewniająca stateczność gruntu w dnie wykopu (współczynnikiem stateczności n = 1.5), jeżeli grunt spoisty jest utworem całkowicie nieprzepuszczalnym, a ciśnienie wody w stropie piasków gruboziarnistych i pospółek jest równe 25 kPa
Zad. 10. Warstwa gruntu o miąższości 1,0 m posiada wskaźnik zagęszczenia Is = 0,85. Po jej dogęszczeniu miąższość warstwy zmniejszyła się o 12,0…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz