Mechanika gruntów - strona 2

note /search

K3 - naprężenia w gruncie pod fundamentem bezpośrednim

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Inżynierii Środowiska Ćwiczenia nr 9 Mechanika Gruntów „Naprężenia w gruncie pod fundamentem bezpośrednim” Rok akademicki 2012/2013 Rok II budownictwo Grupa 5 Obliczenia i wykresy naprężeń pod pojedynczym fundamentem posadowionym w wykopie. ...

L2 - ściśliwość gruntów - Odkształcenie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Inżynierii Środowiska Ćwiczenia nr 3 Mechanika Gruntów „Ściśliwość gruntów” Rok akademicki 2012/2013 Rok II budownictwo Grupa 5 1. Obliczenia modułu ściślowości pierwotnej 25-50kPa 50-200...

L3 - zagęszczalność gruntów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Inżynierii Środowiska Ćwiczenia nr 4 Mechanika Gruntów „Zagęszczalność gruntów” Rok akademicki 2012/2013 Rok II budownictwo Grupa 5 Stopniem zagęszczalności gruntów niespoistych (Id) nazywamy stosunek zagęszczenia istniejącego w naturze do naj...

L4 - parametry wytrzymałościowe gruntów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Inżynierii Środowiska Ćwiczenia nr 7 Mechanika Gruntów „Parametry wytrzymałościowe gruntów” Rok akademicki 2012/2013 Rok II budownictwo Grupa 5 Największy opór odniesiony do jednostki powierzchni, jaki stawia środek gruntowy naprężeniom ścinają...

Obliczanie współczynnika filtracji

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Inżynierii Środowiska Ćwiczenia nr 5 Mechanika Gruntów „Obliczanie współczynnika filtracji” Rok akademicki 2012/2013 Rok II budownictwo Grupa 5 Wodoprzepuszczalność (filtracja) jest to zdolność gruntu do przepuszczania wody siecią kanalików u...

Oznaczanie granicy plastyczności oraz granic płynności gruntu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Inżynierii Środowiska Ćwiczenia nr 2 Mechanika Gruntów „oznaczenie granicy plastyczności oraz granicy płynności gruntu” Rok akademicki 2012/2013 Rok II budownictwo Grupa 5 Grunt budowlany – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiekt...

Analiza sitowa + makroskopowe rozpoznawanie gruntów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Inżynierii Środowiska Ćwiczenia nr 1 Mechanika Gruntów „Analiza Sitowa” + załącznik: makroskopowe rozpoznawanie gruntów Rok akademicki 2012/2013 Rok II budownictwo Grupa 5 ANALIZA SITOWA Meto...

Opracowanie na kolokwium - Rozpoznanie geotechniczne

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679

Rozpoznanie geotechniczne dane dotyczące warunków gruntowo-wodnych: genezy, rodzaju, własności fizycznych, chemicznych i mechanicznych, poziomu wód gruntowych. Decyduje o wielkości obciążeń dopuszczalnych, rodzaju konstrukcji, sposobie i głębokości posadowienia i o rodzaju materiału na fundamenty. ...

Fizyczne właściwości gruntów - Analiza makroskopowa

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 763

Wrocław, Laboratorium mechaniki gruntów Fizyczne Właściwości Gruntów ­­Analiza Makroskopowa Wstęp teoretyczny Analizę granulometryczną przeprowadza się metodą sitową i areometryczną. Są to metody laboratoryjne, a więc pozwalają na dokładne określenie procentowej zawartości poszczególnych frakcji...

Przykładowe pytania z mechaniki gruntów

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

Sformułować prawo filtracji Darcy'ego w odniesieniu do gruntów niespoistych i spoistych oraz podać, jakie warunki musi spełniać przepływ wody w gruncie by można je zastosować. Prawo zilustrować wykresem zależności przepływu jednostkowego od spadku hydraulicznego. Generalnie, w których gruntach (spoi...