Oznaczanie granicy plastyczności oraz granic płynności gruntu

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczanie granicy plastyczności oraz granic płynności gruntu - strona 1 Oznaczanie granicy plastyczności oraz granic płynności gruntu - strona 2

Fragment notatki:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Inżynierii Środowiska
Ćwiczenia nr 2
Mechanika Gruntów
„oznaczenie granicy
plastyczności oraz granicy
płynności gruntu”
Rok akademicki 2012/2013
Rok II budownictwo
Grupa 5
Grunt budowlany – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem budowlanym, stanowiąca jego
element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.
Grunt naturalny – grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych na terenie Polski. Frakcję
iłową tworzą w przeważającej mierze frakcje ilaste, tzn. uwodnione glinokrzemiany warstwowe. W składzie
frakcji piaskowej przeważają minerały twarde, z przewagą ziaren kwarcu.
Grunt antropogeniczny – grunt nasypowy utworzony z produktów gospodarczej lub przemysłowej działalności
człowieka ( odpady komunalne, pyły dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwałowiskach,
budowlach ziemnych itp.
Grunty te wymagają w każdym przypadku indywidualnej oceny ich budowlanej przydatności, w tym również
oceny trwałości struktury, uwzględniającej również, np. wpływ zachodzących procesów chemicznych
Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w środowisku wodnym itp..); grunty rodzime są zawsze gruntami naturalnymi.
Rozróżnia
się następujące grunty rodzime: skaliste, nie skaliste mineralne, nie skaliste organiczne.
Grunt nasypowy – grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku działalności człowieka.
Wilgotność gruntu:
Wilgotność całkowita: (gdy pory są całkowicie wypełnione wodą)
Stopień wilgotności:
Sr = 0 grunt suchy
0 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz