Obliczanie współczynnika filtracji

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczanie współczynnika filtracji - strona 1 Obliczanie współczynnika filtracji - strona 2 Obliczanie współczynnika filtracji - strona 3

Fragment notatki:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Inżynierii Środowiska
Ćwiczenia nr 5
Mechanika Gruntów
„Obliczanie współczynnika
filtracji”
Rok akademicki 2012/2013
Rok II budownictwo
Grupa 5
Wodoprzepuszczalność (filtracja) jest to zdolność gruntu do przepuszczania wody siecią kanalików
utworzonych z porów w nim występujących. Ruch wody w warunkach naturalnych jest powodowany
siłami grawitacji, dążącymi do wyrównania poziomów wody w kanalikach gruntowych.
Czynnikiem, który jest podwodem Rychów wody jest ciśnienie, obliczane jako iloczyn ciężaru
właściwego wody oraz różnicy poziomów wody H. Ciśnienie to rozkłada się równomiernie na całą
drogę przepływu, a prędkość przepływu zależy od spadku hydraulicznego.
Spadek hydrauliczny:
Współczynnik filtracji gruntu możemy wyznaczyć kilkoma metodami. My będziemy się zajmować na
laboratoriach dwoma:

Wyznaczanie WSP. Filtracji ze wzorów empirycznych, na podstawie danych o uziarnieniu i
porowatości gruntu

Laboratoryjny na próbkach gruntu
Obliczanie współczynnika filtracji na podstawie wzorów empirycznych:
Korzystamy ze wzorów:

Krugera

Hazena

Seelheima

USBR
Obliczanie współczynnika filtracji na podstawie metody laboratoryjnej
Badanie współczynnika filtracji wykonujemy w specjalnym aparacie ze zmiennym spadkiem
hydraulicznym. Aparatu takiego używamy w przypadku gruntów niespoistych. Nosi on nazwę ITB ZW
K2.
Oznaczanie współczynnika k polega na pomiarze objętości wody Q, która przefiltrowuje przez próbkę
gruntową o powierzchni A, w czasie t, przy spadku hydraulicznym i.
Badania wykonuje się przy stałym spadku hydraulicznym i=o,3-0,8, który w czasie pomiaru powinien
być stały (const). Wykonujemy kilka pomiarów Q w stałym czasie t (w naszym przypadku 15 sek.) przy
przepływie od dołu i do góry. Współczynnik filtracji wyznaczamy z następującego wzoru:
Natomiast k=k10 wyznaczamy ze wzoru:
Gdzie:
K10 – współczynnik filtracji odpowiadający wody o tem. 10 oC
T – temp. przepływającej wody (w oC)
wymiar sita
pozostaje [g]
pozostaje [%]
przechodzi [%]
12
0
0
100
10
9
0,9
99,1
5
21
3
97
2,5
13
4,3
95,7
2
18
6,1
93,9
1,5
162
22,3
77,7
1
178
40,1
59,9
0,5
127
52,8
47,2
0,25
132
66
34
0,15
121
78,1
21,9
0,1
153
93,4
6,6
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz