Obliczanie współczynnika filtracji

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczanie współczynnika filtracji - strona 1 Obliczanie współczynnika filtracji - strona 2 Obliczanie współczynnika filtracji - strona 3

Fragment notatki:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Inżynierii Środowiska
Ćwiczenia nr 5
Mechanika Gruntów
„Obliczanie współczynnika
filtracji”
Rok akademicki 2012/2013
Rok II budownictwo
Grupa 5
Wodoprzepuszczalność (filtracja) jest to zdolność gruntu do przepuszczania wody siecią kanalików
utworzonych z porów w nim występujących. Ruch wody w warunkach naturalnych jest powodowany
siłami grawitacji, dążącymi do wyrównania poziomów wody w kanalikach gruntowych.
Czynnikiem, który jest podwodem Rychów wody jest ciśnienie, obliczane jako iloczyn ciężaru
właściwego wody oraz różnicy poziomów wody H. Ciśnienie to rozkłada się równomiernie na całą
drogę przepływu, a prędkość przepływu zależy od spadku hydraulicznego.
Spadek hydrauliczny:
Współczynnik filtracji gruntu możemy wyznaczyć kilkoma metodami. My będziemy się zajmować na
laboratoriach dwoma:

Wyznaczanie WSP. Filtracji ze wzorów empirycznych, na podstawie danych o uziarnieniu i
porowatości gruntu

Laboratoryjny na próbkach gruntu
Obliczanie współczynnika filtracji na podstawie wzorów empirycznych:
Korzystamy ze wzorów:

Krugera

Hazena

Seelheima

USBR
Obliczanie współczynnika filtracji na podstawie metody laboratoryjnej
Badanie współczynnika filtracji wykonujemy w specjalnym aparacie ze zmiennym spadkiem
hydraulicznym. Aparatu takiego używamy w przypadku gruntów niespoistych. Nosi on nazwę ITB ZW
K2.
Oznaczanie współczynnika k polega na pomiarze objętości wody Q, która przefiltrowuje przez próbkę
gruntową o powierzchni A, w czasie t, przy spadku hydraulicznym i.
Badania wykonuje się przy stałym spadku hydraulicznym i=o,3-0,8, który w czasie pomiaru powinien
być stały (const). Wykonujemy kilka pomiarów Q w stałym czasie t (w naszym przypadku 15 sek.) przy
przepływie od dołu i do góry. Współczynnik filtracji wyznaczamy z następującego wzoru:
Natomiast k=k10 wyznaczamy ze wzoru:
Gdzie:
K10 – współczynnik filtracji odpowiadający wody o tem. 10 oC
T – temp. przepływającej wody (w oC)
wymiar sita
pozostaje [g]
pozostaje [%]
przechodzi [%]
12
0
0
100
10
9
0,9
99,1
5
21
3
97
2,5
13
4,3
95,7
2
18
6,1
93,9
1,5
162
22,3
77,7
1
178
40,1
59,9
0,5
127
52,8
47,2
0,25
132
66
34
0,15
121
78,1
21,9
0,1
153
93,4
6,6
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz