Oznaczanie współczynnika filtracji-ćwiczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 847
Wyświetleń: 4053
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczanie współczynnika filtracji-ćwiczenie - strona 1 Oznaczanie współczynnika filtracji-ćwiczenie - strona 2 Oznaczanie współczynnika filtracji-ćwiczenie - strona 3

Fragment notatki:

Wydział Górniczy Wrocław dnia Ćwiczenie
Oznaczanie współczynnika filtracji
Wykonali: Wstęp teoretyczny.
Współczynnik filtracji jest bardzo istotnym elementem charakteryzującym badany grunt, pozwala on na określenie w sposób ilościowy i jakościowy rodzaju ruchu wód podziemnych.
Istnieje wiele metod pozwalających na określenie jego określenie z większym czy mniejszym przybliżeniem. To jaką metodę zastosuje się do jego określania zależy od wymaganej dokładności, czasochłonności danej metody i jej kosztów.
Najbardziej dokładne, uwzględniające niejednorodność ośrodka gruntowego, warunki lokalne, dające najdokładniejsze wyniki lecz jednocześnie najbardziej czasochłonne i kosztowne są badania polowe takie jak pomiar dopływu do studni (próbne pompowanie).
Badania laboratoryjne dają niestety tylko wartości przybliżone. Wykonywane są na próbkach o naruszonej strukturze nie uwzględniają niejednorodności gruntu oraz sposobu zalegania. Są jednak proste do wykonania, pozwalają na dość dokładne wstępne oszacowanie wartości współczynnika filtracji. Opierają się one na badaniu opracowanym przez francuskiego badacza H. Darcy, który dzięki swym doświadczeniom stworzył podstawy hydrauliki wód podziemnych, a polegające na badaniu przepływu wody przez cylinder wypełniony gruntem.
Oznaczanie współczynnika filtracji może być dokonywane metodą przepływu ustalonego, tzn. przy niezmiennych w czasie parametrach (spadek hydrauliczny, objętość wypływającej wody), np. za pomocą aparatu Wiłuna, lub metodą przepływu nieustalonego (przy zmiennej różnicy ciśnień) przy pomocy rurki Kamieńskiego, która dzięki swej prostej budowie nadaje się do badania zarówno w warunkach polowych jak i laboratoryjnych.
Współczynnik filtracji można również określić wykorzystując wzoru empiryczne stworzone dzięki badaniom przeprowadzonym jeszcze w ubiegłym wieku w U.S.A., które doprowadziły do stwierdzenia zależności filtracji od granulo - metrycznego składu gruntu, porowatości i temperatury wody.


(…)

… próbkę gruntu.
Perforowany krążek.
Obciążnik.
Podziałka
Dopływ wody do komory A.
Górny przelew.
Odpływ.
Wstęp teoretyczny.
Wyznaczanie współczynnika filtracji przy użyciu aparatu Z. Wiłuna polega na pomiarze ilości wody, która przesącza się w jednostce czasu przez próbkę gruntu przy stałej określonej wysokości i różnicy ciśnień. Aparat Wiłuna służy do badania przepuszczalności hydraulicznej piasków…
…. Błąd dopuszczalny nie powinien przekroczyć 5%. Otrzymane wyniki nanosimy na wykres uziarnienia gruntu. Naniesione punkty łączymy otrzymując w ten sposób krzywą uziarnienia badanego gruntu.
Procentową zawartość poszczególnych frakcji obliczamy wg wzoru:
A = ( ms ÷ mc) ⋅ 100%
A - procentowa zawartość frakcji;
ms - masa frakcji zatrzymanej na sicie;
mc - masa całej próbki pobranej do badania.
Wyniki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz