analiza uziarnienia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3248
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
analiza uziarnienia - omówienie - strona 1 analiza uziarnienia - omówienie - strona 2 analiza uziarnienia - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Analiza uziarnienia
I. Właściwości hydrogeologiczne skał na podstawie analizy uziarnienia Analiza sitowa- metoda badawcza polegająca na rozdziale materiału (gruntu, mieszanki mineralnej) na frakcje zawierające ziarna o różniej wielkości, poprzez przesiewanie przez zestaw sit, w wyniku czego ziarna o odpowiednich średnich pozostają na kolejnych sitach (o coraz mniejszych oczkach). Po zważeniu poszczególnych klas ziarnowych określa się ile procent materiału pozostało na każdym sicie w stosunku do całości materiału
Wartość współczynnika filtracji uzyskamy dzięki krzywej uziarnienia. Stąd możliwe jest wyznaczenie współczynnika filtracji metodą Hazena czy Carmana - Kozeny. Wzór Hazena: 10=1,16 ∗ 10 k10 - współczynnik filtracji w temp. 10ºC [cm/s], d10 - średnica określana z krzywej uziarnienia, poniżej której masa frakcji w badanym gruncie stanowi 10 % [mm]. Wzór Seelheima 10=0,357∗ 50 gdzie: k10 - współczynnik filtracji odniesiony do temperatury 10˚C [cm*s-1], d50 - średnica określana z krzywej uziarnienia - średnica, poniżej której masa frakcji w badanym gruncie stanowi 50 % [mm]. Wzór Carmana-Kozeny =∗∗35∗ƞ∗2 gdzie: k - współczynnik filtracji [cm*−1], - gęstość wody (1,0 g*cm-3), g - przyśpieszenie ziemskie (981 cm*s-2), n - współczynnik porowatości [-], ƞ - dynamiczny współczynnik wody (dla 10º C ƞ = 74,2 10−3 N*−1=74,2g*−2 s - powierzchnia właściwa [cm-1], dm - średnica miarodajna gruntu [cm]. II. Poszczególne kroki badań.
- odważenie ok. 500g gruntu, - ustawienie sit na wstrząsarce i przymocowanie taśm zabezpieczających - wstrząsanie próbki w aparacie przez 10 minut, - ważenie gruntu pozostałego na danym sicie na wadze o dokładności 0,01g
- obliczenia, wykonanie wykresu. III. Przebieg doświadczenia
Masa gruntu użyta do doświadczenia m=550g
Wyniki doświadczenia zamieszczono w tabeli nr 1.
Tabela nr 1 Wyniki analizy sitowej
Numer sita
Wielkość oczek sita (mm) Masa frakcji pozostałej na sicie mi (mm)
mi po poprawce mi* (mm)
Procentowa zawartość wagowa frakcji mi/m*100% (%)
Zawartość cząstek o średnicy większej (%)
Zawartość cząstek o średnicy mniejszej (%)
1
2


(…)

…- przyśpieszenie ziemskie (981 cm*s-2],
n- współczynnik porowatości [-],
- dynamiczny współczynnik wody (1,3*10-2 g*cm-1*s-1),
s- powierzchnia właściwa [cm-1]
Wysokość wzniosu kapilarnego , gdzie:
s- powierzchnia właściwa [cm-1],
- napięcie powierzchniowe (dla 10*C, =74,2 g*s-2],
p- gęstość wody (g*cm-3),
g- przyśpieszenie ziemskie (981 cm*s-2],
n- współczynnik porowatości [-]
IV. Wnioski
Na podstawie analizy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz