Analiza sitowa - hydrogeologia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2163
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza sitowa - hydrogeologia - strona 1 Analiza sitowa - hydrogeologia - strona 2 Analiza sitowa - hydrogeologia - strona 3

Fragment notatki:

1. Opis analizy sitowej Analiza   sitowa   jest   najczęściej   stosowaną   metodą   analizy   granulometrycznej.  Wykonuje się ją zgodnie z Polską Normą o numerze ..... w następujących zaleceń: - próbka gruntu przeznaczona do badania nie powinna zawierać ziaren o wymiarach  większych niż 40 mm, należy je odsiać; - próbkę należy zlać wodą i rozetrzeć w celu rozdzielenia zlepionych ziaren; - wysuszyć w temperaturze 105-110 ° do uzyskania stałej masy; - przygotować komplet 8 sit o wymiarach oczek kwadratowych: 25; 10; 2; 1; 0,5; 0,25;  0,1 oraz 0,071 lub o,063 mm; - sita zestawić od największego do najmniejszego licząc od góry; - pod dolnym sitem ustawić naczynie do zbierania przesiewu; - na sito górne wsypać próbkę gruntu i przykryć je szczelnie wieczkiem; - zestaw   sit   z   próbką   gruntu   umieścić   w   wytrząsarce,   zamocować   w   uchwytach   i  uruchomić   wytrząsarkę   na   5   min.   W   warunkach   polowych   dopuszczalne   jest  wykonanie ręcznego wstrząsania; - po zakończeniu przesiewu próbki każdą frakcję zatrzymaną na poszczególnych sitach  i   denku   waży   się   i   oblicza   procentową   zawartość   każdej   frakcji   posługując   się  wzorem: Zi =  s i m m ·100% gdzie: mi – masa frakcji zatrzymanej na sicie ms – masa całej próbki wziętej do analizy Zi – procentowa zawartość frakcji - wyniki analizy granulometrycznej przedstawia się na wykresie uziarnienia w postaci  granulometrycznej krzywej kumulacyjnej w skali półlogarytmicznej - na podstawie krzywej uziarnienia określa się następujące wielkości hydrogeologiczne:  średnicę miarodajną ziaren oraz współczynnik nierównomierności uziarnienia 2. Obliczenia Średnice poszczeg.  frakcji [mm] Masa poszczeg.  frakcji [g] Procentowa zawartość  wagowa poszcz.  frakcji Zi Suma % wagowych  poszczeg. frakcji

(…)


d90
0,1
0,12
0,14
0,24
0,3
0,82
U=
d 60
d10
U – współczynnik nierównomierności
U = 2,5
- uziarnienie równomierne
d10 ⋅ d 90
Współczynnik Kollisa
Cd =
2
d 50
Cd = 1,71
- dominacja frakcji gruboziarnistych
2.1 Określenie współczynników filtracji
a) wzór Hazena
k10 = c·d102; [m/dobę]
k10 – współczynnik filtracji przy temperaturze 10°C
c – liczbowy współczynnik zależny od jednorodności uziarnienia
c…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz