Określenie parametrów hydrogeologicznych warstw wodonożnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Określenie parametrów hydrogeologicznych warstw wodonożnych - strona 1 Określenie parametrów hydrogeologicznych warstw wodonożnych - strona 2 Określenie parametrów hydrogeologicznych warstw wodonożnych - strona 3

Fragment notatki:

PROJEKT  Z  HYDROGEOLOGII NR  2 Temat: Określenie parametrów hydrogeologicznych warstw wodonośnych na podstawie krzywej uziarnienia 1. Opis analizy sitowej Analizę   sitową   wykonujemy,   gdy   średnica   ziarn   przekracza   0,07   mm.   Przygotowujemy  komplet 8 sit o wymiarach boków oczek kwadratowych: 25; 10; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,10; 0,071.  Sita powinny być tak zestawione, aby najwyżej znalazło się sito o największym wymiarze  boku oczek, a pod nim sita o kolejno coraz mniejszych oczkach. Pod sitem dolnym należy  umieścić płaskie naczynie do zbierania przesiewu. Na sito górne wsypujemy badaną próbkę gruntu i przykrywamy je szczelnym wieczkiem.  Zestaw sit umieszczamy na wstrząsarce i uruchamiamy na 5 minut. W warunkach polowych  dopuszczalne jest wykonywanie ręcznego wstrząsania. Po zakończeniu przesiewania próbki,  każdą frakcję zatrzymaną na poszczególnych sitach i denku ważymy i obliczamy procentową  zawartość każdej frakcji. 2. Wzory użyte do obliczeń Współczynnik nierównomierności uziarnienia 10 60 d d U = Wzór Hazena 2 10 10 d c k ⋅ = Wg Lange’go ) 03 , 0 7 , 0 ( 2 10 t d c k t ⋅ + ⋅ ⋅ = Wzór amerykański 3 , 2 20 10 36 , 0 d k ⋅ = Wzór Seelheima 2 50 10 357 , 0 d k ⋅ = Wzór Slichtera η 1 3 , 88 2 10 ⋅ ⋅ ⋅ = m d k t Wzór Kozerskiego 5 60 2 2 10 174 , 0 342 , 0 027 , 0 d d U U d N N = = ⋅ + = µ Wzór Biecińskiego 7 117 , 0 k = µ 4. Wnioski Na   podstawie   otrzymanego   współczynnika   filtracji   określono   charakter   przepuszczalności  jako dobry.  Występują  piaski  gruboziarniste  lekko  ilaste,  piaski średnio-  i różnoziarniste,  skały masywne z gęstą siecią drobnych szczelin.  Na   podstawie   współczynnika   odsączalności   określono   rodzaj   skały   jako   piasek  średnioziarnisty. Document Outline PROJEKT  Z  HYDROGEOLOGII Temat: Określenie parametrów hydrogeologicznych warstw ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz