Ocena przydatności gruntu ze złoża do robót ziemnych na podstawie uziarnienia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena przydatności gruntu ze złoża do robót ziemnych na podstawie uziarnienia-opracowanie - strona 1 Ocena przydatności gruntu ze złoża do robót ziemnych na podstawie uziarnienia-opracowanie - strona 2 Ocena przydatności gruntu ze złoża do robót ziemnych na podstawie uziarnienia-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ocena przydatności gruntu ze złoża do robót ziemnych na podstawie uziarnienia
Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest ocena przydatności gruntu ze złoża do robót ziemnych na podstawie uziarnienia.
Definicje
Analiza sitowa polega na rozsegregowaniu gruntu pod względem wielkości ziaren wchodzących w skład badanego gruntu według wymiarów oczek zastosowanych do badania sit. Zawartość poszczególnych frakcji pozostałych na każdym sicie i na denku oblicza się z następującego wzoru
w którym mi - masa frakcji gruntu pozostałej na sicie, g,
ms - masa szkieletu gruntowego, g.
Wynikiem analizy sitowej jest wykres krzywej uziarnienia służącej do określenia rodzaju i wskaźnika różnoziarnistości badanego gruntu.
Średnice zastępcze elementów szkieletu - średnice cząstek kulistych, opadające w wodzie z tą samą szybkością co rzeczywiste cząstki gruntowe.
Wskaźnik uziarnienia
gdzie: d60 - średnica cząstki od której mniejszych jest 60 % masy próbki
d10 - średnica cząstki od której mniejszych jest 10 % masy próbki
grunt równoziarnisty grunt różnoziarnisty grunt bardzo różnoziarnisty
Wskaźnik krzywizny uziarnienia
grunt bardzo dobrze uziarniony
grunt dobrze uziarniony
grunt źle uziarniony
Oznaczenie nazwy gruntów niespoistych
Nazwa gruntów niespoistych zależy od procentowej zawartości frakcji o danych wymiarach i jest określana makroskopowo na podstawie wzrokowej oceny wielkości i ilości ziaren poszczególnych frakcji, zgodnie z poniższą tabelą:
nazwa gruntu
 zawartość frakcji [%]
dodatkowe kryteria
2mm
0,5mm
0,25mm
Żwir
  50
-
-
 fi 2%
Pospółka
 50 ÷ 10
50
-
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz