Grunty budowlane-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grunty budowlane-wykład - strona 1 Grunty budowlane-wykład - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 5 Grunty budowlane
Grunt naturalny- najstarszy i najbardziej złożony oraz trudny materiał budowlany stosowany przez inżynierów w budownictwie ziemnym.
Grunt niestety jest dziełem natury a nie człowieka i jego właściwości oraz zachowanie się w budowli są trudne do przewidzenia.
Grunt- zespół cząstek mineralnych oraz substancji organicznych w postaci osadu, niekiedy pochodzenia organicznego, który może być rozdrobniony przez delikatne rozcieranie, o zmiennej zawartości wody i powietrza (a niekiedy też innych gazów).
UWAGA !: termin test stosuje się do gruntu nasypowego, zawierającego grunt naturalny, albo materiały wytworzone przez człowieka, wykazujące podobne właściwości np.: kamienia łamanego, żużli, popiołów lotnych.
Skutki upłynnienia przy płaskiej i nachylonej powierzchni terenu
Elektrownia wodna w Dychowie- osuwisko w 1997 roku
Elektrownia szczytowo-pompowa zbudowana w 1934-1936 w dolinie rzeki Bóbr.
Przyczyny katastrofy: upłynnienie gruntu, destrukcyjne oddziaływanie wody spływającej w dół skarpy przy wysokim gradiencie filtracji w długim okresie użytkowania elektrowni, w gruntach podatnych na zjawiska sufozyjne, słabo zagęszczone.
Produkty wietrzenia lub rozdrobnienia skały pierwotnej: wietrzenie fizyczne, chemiczne i rozdrobnienie mechaniczne przy transporcie.
Wymiary ziaren i tekstura gruntu: grunty gruboziarniste, grunty o średnim uziarnieniu, grunty drobnoziarniste.
Frakcje uziarnienia gruntów: piaskowa, pyłowa, iłowa.
Charakterystyki uziarnienia
Ziarna i cząstki gruntu dzielą się na frakcje:
kamienna d 25mm
żwirowa d = 25-2mm
piaskowa d = 2-0,05mm
pyłowa d = 0,05-0,002mm
iłowa d 630
głazy Bo 200-630
kamienie Co 63-200
Grunty gruboziarniste:
żwir Gr 2,0-63,0
żwir gruby CGr 20-63
żwir średni MGr 6,3-20
żwir drobny FGr 2,0-6,3
piaski Sa 0,063-2,0
piasek gruby CSa 0,63-2,0


(…)


Gruntami podstawowymi są grunty o jednolitym uziarnieniu tj: grunty składające się z cząstek tylko jednej frakcji.
Wymiary cząstek i ich rozkład w gruncie można określić stosując analizę mechaniczną:
wydzielając grubsze frakcje poprzez przesiewanie na serii standardowych sit według ISO
określając frakcje drobniejsze za pomocą akceptowanych metod np.: sedymentacyjną, optyczną
W wyniku przesiewania uzyskuje…
… krzywizny uziarnienia: wskaźnik różnoziarnistości: Zależnie od wskaźnika różnoziarnistości U(Cu) grunty dzieli się na:
równoziarniste 1≤U≤5 (piaski wydmowe, lessy)
różnoziarniste 5≤U≤15 (gliny holoceńskie)
bardzo różnoziarniste U>15 (gliny zwałowe, pospółki)
Grunt jest dobrze uziarniony gdy:
C= 1-3, a U>4 dla żwirów LUB:
C=1-3, a U>6 dla piasków.
Nowa norma:
grunty wielofrakcyjne Cu>15 Cc= 1-3
grunty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz