Osuwisko

note /search

Osuwiska

  • Politechnika Warszawska
  • Geologia inżynierska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 966

Osuwiska Char. rzeźby osuwisk Procesy osuwiskowe wywierają duży wpływ na kształtowanie formy pow...

Podział osuwisk - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • Geotechnika
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3269

Podział osuwisk Rozróżnia się następujące rodzaje ruchów mas gruntu na zboczach: spełzywanie...

Osuwiska - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • Geologia inżynierska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

OSUWISKA Char. rzeźby osuwisk Procesy osuwiskowe wywierają duży wpływ na kształtowanie formy pow...

Osuwiska - omówienie zagadnienia

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Geotechnika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1092

Osuwiska Powstają w wyniku działania siły ciężkości, gdy zostaje przekroczona równowaga pomiędzy...

Osuwiska - omówienie

  • Geotechnika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1001

Osuwiska Powstają w wyniku działania siły ciężkości, gdy zostaje przekroczona równowaga pomiędzy...