Zabezpieczenie stateczności zboczy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zabezpieczenie stateczności zboczy - wykład - strona 1 Zabezpieczenie stateczności zboczy - wykład - strona 2 Zabezpieczenie stateczności zboczy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Zabezpieczenie stateczności zboczy
Zabezpieczenie terenów budowlanych przed osuwiskami jest zazwyczaj kosztowne i po­winno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem warunków geologiczno-inżynierskich i przyczyn powstawania ewentualnych osuwisk oraz analizą sposobu zabezpieczenia i kal­kulacją jego kosztów. Wybór sposobu zabezpieczania osuwiska zależy od rodzaju osuwiska i przyczyn wywołujących ruch osuwiskowy. Określenie rodzaju osuwiska, po wykonaniu odpo­wiednich badań, nie nastręcza większych trudności, natomiast przyczyny mogą wynikać:
ze zwiększonych sił osuwających (od ciężaru własnego gruntu i dodatkowego obciążenia budowlą łub wstrząsami, od ciśnienia spływowego i hydrostatycznego wody),
z niedostatecznej wytrzymałości gruntu na ścinanie,
W wielu przypadkach wystarczające będzie zabezpieczenie przed powstaniem osuwis­ka, ewentualnie osuwiska istniejącego od dalszych ruchów, w postaci prostych czynności porządkowych, jak:
ujęcie i odprowadzenie za pomocą systemu rowów wód powierzchniowych spływających na obszar osuwiska,
zabezpieczenie (przed dopływem wód) szczelin w górnej części osuwiska,
zlikwidowanie lokalnych spływów przez wymianę miejscowego gruntu na piasek do głębokości przemarzania, z jednoczesnym zapewnieniem odpływu wód drena­żem skarpowym,
wyrównanie i zagęszczenie przypowierzchniowej warstwy gruntu,
właściwy obsiew trawą i posadzenie krzewów lub wykonanie powłoki nieprzepusz­czalnej
Przyczyny osuwiska
Rodzaj zabezpieczeń
Zwiększenie sił osuwających po­chodzących od ciężaru własnego
zmniejszenie nachylenia zbocza, zmniejszenie wysokości zbocza (skarpy) przez podparcie, zastosowanie płytkiego rusztu
Ciśnienia spływowego wody
drenaż tradycyjny,
poziome dreny filtracyjne (rys. 19.11), drenaż przyporowy, studnie depresyjne
Ciśnienia hydrostatycznego wody
poziome dreny filtracyjne, studnie depresyjne, drenaż przyporowy
Niedostateczna wytrzymałość gruntu na ścinanie
osuszenie gruntu (np. elektroosmoza),
wzmocnienie gruntu zastrzykami,
ściany oporowe (rys. 19.12),
zastosowanie rusztu żelbetowego,
pale (rys. 19.13) lub studnie opuszczane (ew.
połączone rusztami),
kotwy (ew. wstępnie sprężane) (rys. 19.14),
gwoździowanie (rys. 19.15 i 12.24)
wymiana gruntu (ew. grunt zbrojony) (rys. 12.19)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz