Metody określenia zagrożenia osuwiskami - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody określenia zagrożenia osuwiskami - wykład - strona 1 Metody określenia zagrożenia osuwiskami - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Metody określenia zagrożenia osuwiskami
Rozpoznanie geomorfologiczne
Znajomość rzeźby terenu może być pomocna w określaniu stopnia niebezpieczeństwa tworzenia się osuwisk. Dokładne plany sytuacyjne z warstwicami umożliwiają częstokroć — na podstawie nieregularnego ich przebiegu — ustalenie obszarów dawnych osuwisk. W rozpoznawaniu terenów osuwiskowych bardzo pomocne są stereoskopowe zdjęcia lotnicze. Na podstawie fotointerpretacji zdjęć lotniczych można ustalić tereny istniejących i potencjalnych osuwisk.
Jeżeli teren pagórkowaty lub górzysty jest rozcięty doliną ze stromymi zboczami i wiszącymi głazami łub śladami mikrozsuwów w postaci oberwanych kamieni, złama­nych lub powyginanych drzew, to należy spodziewać się osuwisk. Podobnie, istnienie cyrków (nisz), a poniżej nich jęzorów osuwiskowych wskazuje na osuwiskowy charak­ter terenu, potwierdzają to wygięte w różnych kierunkach pnie drzew (tzw. pijany las) oraz wysięki i źródła wody na zboczach. Niekiedy na powierzchni zboczy o małym nachyleniu można stwierdzić tarasowe, równoległe do zboczy stopnie terenu, które'są śladami osuwisk.
Dużą rolę w zabezpieczeniu stoków przed osuwiskami odgrywa szata roślinna. Na stokach zalesionych, pokrytych darniną lub krzewami osuwiska powstają bardzo rzadko.
Rozpoznanie geologiczne
Rozpoznanie geologiczne może być pomocne w uniknięciu lub uprzednim zabez­pieczeniu się przed osuwiskami.
Na obszarach, które podlegały ruchom tektonicznym, gdzie skały są zazwyczaj bar­dziej spękane i łatwiej ulegają wietrzeniu, mogą powstawać osuwiska. Nagromadzone na stokach gliny i iły w wyniku nawodnienia mogą być uruchamiane (np. gliny delu­wialne w Karpatach). Jeżeli w utworach kredowych występują wkładki margli, które łatwo wietrzeją, istnieje również niebezpieczeństwo powstawania zsuwów utworów kredowych (Wyżyna Lubelska). Podobne zjawiska występują w utworach jurajskich i triasowych.
Rozpoznanie hydrogeologiczne
Rozpoznanie hydrogeologiczne bardzo często może być podstawą do stwierdzenia, czy istnieje możliwość powstania osuwiska.
Wody ze źródeł występujących na stokach mogą przesiąkać w utwory występujące poniżej i wymywać z nich drobniejsze cząstki, co po pewnym czasie może spowodować powstanie osuwiska.
Brzegi rzek i potoków zwykle są nasycone wodą, co ułatwia ruch cząstek gruntu do wody. Potoki górskie bardzo często, zwłaszcza w okresach wezbrania, tocząc masy kamieni, podcinają zbocza, powodują obrywy skalne itp.
Jeziora i zbiorniki o dużych i gwałtownych wahaniach zwierciadła wody mają zmienny kierunek ruchu wód gruntowych, tj. kierunek od zbiornika — podczas gwałtownego podniesienia się poziomu wody w zbiorniku, a do zbiornika — podczas opadania. Opadanie poziomu wody jest bardzo niebezpieczne i może powodować zsuwy oraz obrywy. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz