Bezpośrednie ruchy masowe ziemi-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpośrednie ruchy masowe ziemi-opracowanie - strona 1 Bezpośrednie ruchy masowe ziemi-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Bezpośrednimi (naturalnymi) przyczyn powierzchniowych ruchów masowych są:
- głębokie zwietrzenie skał i rozluźnienie utworów budujących zbocze
- podcięcie erozyjne zbocza; - przeciążenie zbocza wodą opadową lub śniegiem
- silne nawodnienie podłoża poprzez spękanie warstwy; - trzęsienia ziemi.
Zachwianie równowagi (stateczności) i ruch mas po zboczu mogą być spowodowane również przyczynami pośrednimi, w związku z działalnością inżynierską człowieka, a mianowicie przez:
- zmianę konsystencji gruntów na skutek nadmiernego nawilgocenia stoków
- obciążenia statyczne i dynamiczne spowodowane nadmiernie ciężkimi konstrukcjami budowlanymi lub składowaniem materiałów na stoku,
- zmianę kształtu stoku przez budowę tras komunik. lub podcięcie stoku wkopem
- prace strzelnicze przy eksploatacji kamieniołomów luli żwirowni,
- zmianę koryta rzeki, piętrzenie wód powierzchniowych,
- wstrząsy i wibracje spowodowane przez pojazdy lub wybuchy itp.
Stoki osuwiskowe bywają praktycznie bardzo trudne do zagospodarowania.
Dlatego do racjonalnego wykorzystania terenów osuwiskowych istotne są obserwacje pozwalające na określenie jak czysto różne typy osuwisk są odmładzane. Występowanie osuwisk uzależnione jest w znacznej mierze również od warunków litologicznych i tektonicznych. Z zagęszczeniem osuwisk mamy do czynienia przede wszystkim w obszarach występowania zróżnicowanych litologicznie utworów skalnych, zwłaszcza fliszowych. Jak wiemy są to przeławicenia warstw wapienno-piaskowcowo-łupkowo-marglistych, które stanowią doskonałe płaszczyzny poślizgu
Ze względu na różnorodność kryteriów istnieje szereg podziałów i klasyfikacji
powierzchniowych ruchów masowych po zboczach. Uwzględniają one przede wszystkim rodzaj ruchu i jego prędkość, rodzaj materiału ulegającego
przemieszczeniom i jego wilgotność oraz budowę geologiczną i intensywność
procesów endogenicznych i egzogenicznych wpływających na rozluźnienie utworów powierzchniowych. Są 3 zasadnicze grupy ruchów masowych:
- spływy, które powstają, gdy nastąpi nasycenie warstw przypowierzchniowych
wodą, zwłaszcza pokryw zwietrzelinowych, wśród których przeważają utwory
pylaste i ilasto-gliniaste, - zsuwy, czyli właściwe osuwiska w wyższym znaczeniu, gdy mamy do czynienia
ze znacznym przemieszczeniem się mas skalnych, których cechą charakterystyczną jest stosunkowo szybki przebieg. W zależności od osuwanego materiału
są to: osuwiska zwietrzelinowe, zsuwy skalne, osuwiska mieszane skalno-zwietrzelinowe lub osadów sypkich, a ze względu na sposób przemieszczania mas osuwiskowych - osuwiska konsekwentne, obrotowe, obrotowo-ślizgowe

(…)

… role odgrywa występowanie wody. Wśród PRM po zboczu wyróżnia się: *spełzywanie lub złaziska; *spływy *staczanie lub usypiska *obrywy i zwaliska *osuwiska

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz