Osuwiska

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Osuwiska - strona 1

Fragment notatki:

Osuwiska
Char. rzeźby osuwisk Procesy osuwiskowe wywierają duży wpływ na kształtowanie formy pow. Ruch mas gruntów podczas przemieszczeń powoduje charakterystyczne ukształtowanie zboczy i w efekcie ostatecznym powstają tzw. formy osuwiskowe : nisza rynna i jęzor są łatwe do rozpoznania w terenie i na mapie i zdjęciu lotniczym Char. form osuwiskowych: nisza miejsce oderwania się materiały po zboczu, przybierające często kształt wgłębienia ograniczonego stromymi skarpami. Powyżej skarpy niszy pojawiają się szczeliny ułożone w półkole, przy czym część wpukła zwrócona jest ku górze. Rynna obszar wgłębienia w podłożu o wklęsłej formie w części środkowej, niekiedy równoległe do zagłębienia układa się materiał w formie wałów bocznych. Jęzor obszar akumulacyjny może przybierać różne kształty, najczęściej w formie wydłużonej, na pow. obserwuje się liczne nabrzmienia i wklęsłości ułożone prostopadle do kierunku przemieszczania mas W obrębie jęzora występują podmokłości, źródła a nawet stawiki u jego czoła. Badania na terenie obsz. osuwiskowych. badania te powinny być poprzedzone wizją terenową, która pozwoli dokonać konfrontacji zebranych w trakcie wcześniej przeprowadzonej analizy kameralnej oraz opracować projekt bad. terenowych 1) wykonać mapę geol osuwiska i terenu przyległego, na której zaznacza się: - kontur osuwiska, -elementy rzeźby, -informacje geol: rodzaje skał(bieg upad) uskoki spękania, -inf hydrologiczne, -kąty nachylenia zbocza 2) wykonać punkty badawcze w przekrojach wzdłuż osuwiska 3)przeprowadzić kilkakrotnie powierzchniowe pomiary geodezyjne w obrębie osuwiska i na obszarze sąsiadującym, 4) przeprowadzić pomiary przemieszczeń gruntów w wyrobiskach 5) badania geofizyczne 6) wywiad z ludnością o czasie i okolicznościach powstawania.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz