Budownictwo ziemne

note /search

Metody sprawdzania stateczności-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 658

M. RÓWNOWAGI GRANICZNEJ- W obliczeniach stateczności najczęściej wykorzystywane są metody równowagi granicznej. Opierają się one na założeniu *płaskiego stanu odkształcenia i naprężenia,* hipotezy wytrzymałościowej Coulomba-Mohra, *niezależności parametrów wytrzymałościowych ϕ i c od czasu, *występo...

Nasypy - metody wykonywania

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1855

ZASADY KONTROLI NASYPÓW Z GR. SPOISTYCH I NIESPOISTYCH- Rodzaje kontroli zagęszczenia. Badania zagęszczenia prowadzi się: 1)na bieżąco (kontrola bieżąca) - celem kontroli jest sprawdzenie czy osiągnięto wyma­gane zagęszczenie danej warstwy warunkujące dopuszczenia do układania następnej, 2)po wykon...

Obliczenia statyczne konstrukcji z gruntu zbrojonego-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2856

Obliczenia statyczne konstrukcji z gruntu zbrojonego Projektowanie konstrukcji z gruntu zbrojonego metodą stanów granicznych opisuje załącznik nr 5 do polskiej normy PN-83/B-03010 „Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”, a s...

Zasady projektowania geotechnicznego-wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 875

Wykład 1 W budownictwie ziemnym grunt traktowany jest jako materiał budowlany, z którego wykonywane są konstrukcje i budowle ziemne (nasypy) oraz jako ośrodek, w którym wykonywane są inne budowle (kanały). Celem budownictwa ziemnego jest zapoznanie się z projektowaniem, wykonawstwem oraz kontrolą bu...

Oddziaływania, które należy przyjąć w analizach geotechnicznych-wykład...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 609

Wykład 3 Oddziaływania, które należy przyjąć w analizach geotechnicznych: ciężar gruntu skały i wody naprężenie pierwotne w gruncie in situ ciśnienie wody wolnej ciśnienie wody gruntowej ciśnienie spływowe obciążenia stałe i zmienne od sąsiednich konstrukcji obciążenia naziomu siły kotwienia...

Kryteria lokalizacji budowli ziemnych-wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1141

Wykład 4 Kryteria lokalizacji budowli ziemnych, w tym hydrotechnicznych (zapory, wały przeciwpowodziowe) i ich wpływ na rozwiązanie konstrukcyjne oraz zakres i metody badań kontrolnych, zasady projektowania. Projektowanie i wykonawst...

Grunty budowlane-wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 994

Wykład 5 Grunty budowlane Grunt naturalny- najstarszy i najbardziej złożony oraz trudny materiał budowlany stosowany przez inżynierów w budownictwie ziemnym. Grunt niestety jest dziełem natury a nie człowieka i jego właściwości oraz zachowanie się w budowli są trudne do przewidzenia. Grunt- zespó...

Przydatność gruntu jako materiału budowlanego-Wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1372

Wykład 6 Cechy określające przydatność gruntu jako materiału budowlanego na konstrukcje ziemne Cechy wpływające na wymiary i rozwiązanie konstrukcji: wytrzymałość na ścinanie ściśliwość przepuszczalność (zdolności filtracyjne) Cechy charakteryzujące podatność gruntu na zagęszczanie:

Technologia wbudowywania gruntu w nasyp-wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1456

Wykład 7 Technologia wbudowywania gruntu w nasyp Najczęstszym sposobem jest wbudowywanie warstwami o stałej grubości. Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. [Rysunek] Technologiczne nasypy doświadczalne zapewniają: próbne zagęszczanie gruntu pozwala jednoznacznie okre...

Nasypy-wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1561

Wykład 8 Nasypy- rodzaje, metody budowy, badania kontrolne i wymagania dotyczące jakości robót ziemnych Rodzaje nasypów: drogowy, wał przeciwpowodziowy, zapora. Badania kontrolne gruntów: Dotyczą głównie kontroli zagęszczenia. Ich ...