Oddziaływania, które należy przyjąć w analizach geotechnicznych-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oddziaływania, które należy przyjąć w analizach geotechnicznych-wykład - strona 1

Fragment notatki:

Wykład 3 Oddziaływania, które należy przyjąć w analizach geotechnicznych:
ciężar gruntu skały i wody
naprężenie pierwotne w gruncie in situ
ciśnienie wody wolnej
ciśnienie wody gruntowej
ciśnienie spływowe
obciążenia stałe i zmienne od sąsiednich konstrukcji
obciążenia naziomu
siły kotwienia lub sumowania
usunięcie obciążenia (odciążenia) lub wykonanie wykopu
obciążenie pojazdami
przemieszczenia spowodowane eksploatacją górniczą
pęcznienie i skurcz spowodowany przez rośliny, wpływy klimatu lub zmian wilgotności
przemieszczenia związane z degradacją, zmianami w składzie mineralnym, samo zagęszczaniem, rozpuszczaniem gruntu
przemieszczenia związane z pełzaniem lub osuwiskiem mas gruntu
przemieszczenia i przyspieszenia spowodowane trzęsieniami ziemi, wybuchami, wibracjami
obciążenia lodem
skutki działania temperatur
wstępne sprężanie wywoływane kotwami gruntowymi lub rozporami
Parametry w analizie geotechnicznej:
Wartość pomierzona
Teoria, zależności empiryczne
Wartość wyprowadzona
Wartość charakterystyczna
Wartość projektowa
wartości pomierzone- pomierzone w badaniach np.: wartość N z badań SP', naprężenia i odkształcenia w badaniach trójosiowych
wartości wyprowadzone- wartość parametru gruntu określony na podstawie teorii, korelacji lub zależności empirycznych z wartości pomierzonych. Z wartości pomierzonych przechodzi się do parametrów geotechnicznych:
Wyniki badań polowych → poprzez korelacje → wartość parametru geotechnicznego (współczynnik w konkretnych metodach).
Przy sondowaniu statycznym powstają straty: opór stożka qc; opór tarcia gruntu i tulei; współczynnik tarcia.
Wartość wytrzymałości gruntu spoistych na ścinanie bez odpływu:
gdzie: Nk - empiryczny współczynnik stożka; σvo- składowa pionowa naprężenia całkowitego, qc- opór stożka.
Koncepcja „ wartości wyprowadzanej”- jednorodna miarodajna strefa gruntu, dwa rodzaje badań polowych np.: 5 pomiarów sondą CPT i 5 pomiarów tensjometrem; 5 badań laboratoryjnych.
Wartość wytrzymałości na ścinanie bez odpływu, jednorodnego gruntu należy zastosować do określenia wartości charakterystycznych przyjmowanych w projekcie.
wartości charakterystyczne- są ostrożnym oszacowaniem wartości w zależności od stanu granicznego

(…)

… Eurokodu 7 mają zastosowanie tam, gdzie warunki gruntowe uzyskuje się przez: wbudowywanie gruntu; ulepszanie; odwodnienie; wykonanie konstrukcji z gruntu zbrojonego.
Budowa nasypu- odpowiednimi materiałami do budowy nasypów są w zasadzie wszystkie grunty sypkie, mimo zróżnicowania pod względem uziarnienia oraz niektóre odpady przemysłowe, tj: skały wydobyte przy eksploatacji złóż oraz popioły…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz