Zasady wyznaczania uogólnionych wartości parametrów geotechnicznych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady wyznaczania uogólnionych wartości parametrów geotechnicznych - wykład - strona 1 Zasady wyznaczania uogólnionych wartości parametrów geotechnicznych - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Zasady wyznaczania uogólnionych wartości parametrów geotechnicznych
W obowiązujących przepisach i normach budowlanych uściśla się zasady ustalania wartości parametrów geotechnicznych. Uwaględniając, że podłoże gruntowe jest częścią obiektu współpracującą z konstrukcją, dokładność oznaczenia wartości parametrów geotechnicznych ma istotny wpływ na ogólną dokładność ustaleń projektowych. Względy techniczno-ekonomiczne wynikające z rodzaju i warunków pracy projektowanego obiektu oraz przewidywanych warunków gruntowo-wodnych uzasadniają pewne zróżnicowanie zasad wyznaczania poszczególnych wielkości charakteryzujących cechy fizykomechani-czne gruntu. W normie PN-81/B-03020 zaleca się następujące metody ustalania paramet­rów geotechnicznych:
metoda A polega na bezpośrednim oznaczeniu wartości parametrów na podstawie badań polowych lub laboratoryjnych gruntów przy uwzględnieniu wymagań normowych i innych metod naukowo uzasadnionych,
metoda B (korelacyjna) polega na oznaczaniu wartości parametru na podstawie zależności korelacyjnych między parametrami fizycznymi lub wytrzymałościowy­mi a innym parametrem (np. IL lub lD) wyznaczanym metodą A,
metoda C (porównawcza) polega na przyjęciu wartości parametrów określo­nych na podstawie praktycznych doświadczeń budownictwa na innych podobnych terenach, uzyskanych do budowli o podobnej konstrukcji i zbliżonych ob­ciążeniach.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz