Warunki geotechniczne a wybór sposobu posadowienia obiektów powierzchniowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warunki geotechniczne a wybór sposobu posadowienia obiektów powierzchniowych-opracowanie - strona 1 Warunki geotechniczne a wybór sposobu posadowienia obiektów powierzchniowych-opracowanie - strona 2 Warunki geotechniczne a wybór sposobu posadowienia obiektów powierzchniowych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wpływ warunków geotechnicznych na wybór sposobu posadowienia obiektów powierzchniowych.
3 rodzaje warunków gruntowych:
a)proste(warstwy jednorodne)poniżej ZWG;
b)złożone(warstwy gruntów nieciągłych, niejednorodnych)ZWG w poziomie posadowienia i powyżej;
c)skomplikowane(warstwy o niekorzystnych zjawiskach geotechnicznych np. kurzajka, obszary delty rzek, tereny sejsmiczne)
Dobór parametrów geotechnicznych dla potrzeb posadowień fundamentów.
Przez ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych rozumie się zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczególności w terenie i w laboratorium. Zespół tych czynności można nazywać w skrócie projektowaniem geotechnicznym.
Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych dotyczy: 1.fundamentowanie obiektów budowlanych lądowych, wodnych i morskich, 2.określanie nośności i stateczności podłoża gruntowego, 3.ustalanie i weryfikację wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, 4.oceny stateczności skarp, wykopów i nasypów oraz ich zabezpieczenia5,wyboru metody wzmacniania podłoża gruntowego6.oceny oddziaływania wód gruntowych na budowlę7.oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych8.wybór metody podtrzymywania lub stabilizacji skarp i zboczy9.wykonywanie barier lub ekranów uszczelniających. 10.zabezpieczania obiektów budowlanych przed napływem wód gruntowych,11.oceny stopnia skażenia podłoża gruntowego i doboru technologii uzdatniania gruntów. Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych ustala się w celu uzyskania danych: 1.dotyczących budowy i parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego współpracującego z projektowanym obiektem i w strefie oddziaływania projektowanych robót, 2umożliwiających rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku, 3wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania i wykonania obiektu budowlanego, 4wymaganych do projektowania bezpiecznych robót geotechnicznych, 5wymaganych do prawidłowej eksploatacji obiektu budowlanego. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obejmuje analizę danych archiwalnych, w tym analizę i ocenę dokumentacji geotechnicznych, geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych, obserwacji geodezyjnych zachowania się obiektów sąsiednich oraz innych danych dotyczących badanego terenu i jego otoczenia. Na podstawie wyników badań i charakterystyki geologicznej gruntów należy podzielić podłoże na warstwy geotechniczne. Dla każdej warstwy należy ustalić niezbędne do obliczeń statycznych wartości parametrów geotechnicznych. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz