Fundamentowanie

note /search

Fundamenty opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fundamentowanie
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3941

Parametr gruntowy - wielkość, która charakteryzuje właściwość gruntu jako materiału i jego zachowanie się w przypadku działania w przeszłości, obecnie lub w przyszłości, określonych czynników wewnętrznych i zewnętrznych (obciążenie, zawilgocenie itp.), uwzględniających charakterystykę środowiska ...

Odwodnienie wykopów budowlanych

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Fundamentowanie
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3927

MECHANIKA GRUNTÓW I FUNDAMENTOWANIE –  ć wiczenia, dr in . Ireneusz Dyka   Kierunek studiów: Budownictwo  Rok III, sem. VI  1     Ć WICZENIE NR 1  ID – p.6.  Semestr VI  W  semestrze  VI  w  ramach  przedmiotu  przedstawione  są  ogólne  zasady  projektowania  i  wykonawstwa fundamentów, podział ...

Obliczenie osiadania - ćwiczenia

 • Politechnika Wrocławska
 • Fundamentowanie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1512

Obliczenie osiadania : Obciążenia charakterystyczne stałe i zmienne długotrwałe : Pn = 250 kN/m Charakterystyczny ciężar 1mb ławy : G1n = 26.88 kN/m, Charakterystyczny ciężar posadzki: G2n = 2.52 kN/m, Charakterystyczny ciężar gruntu nasypo...

Posadowienie bezpośrednie budowli - ćwiczenie 1

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fundamentowanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Budownictwa Rok akademicki 2013/2014 Ćwiczenie projektowe nr 1 z przedmiotu Fundamentowanie Temat: „Posadowienie bezpośrednie budowli” gr.V 2014-10-05 str.1 Zawartość 1. Dane wyjściowe 4 1.1. 1.2. 2. Budowa

Projekt stalowej ścianki szczelnej - ćwiczenie 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fundamentowanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

2014-09-03 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA WYDZIAŁ INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI Ćwiczenie projektowe nr2 „Projekt stalowej ścianki szczelnej” Temat 54A . III rok Budownictwa Grupa V Rok akademicki 2013/2014 1 Spis treści 1. Dane w...

Posadowienie fundamentu na palach - ćwiczenie 3

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fundamentowanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA WYDZIAŁ INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI 2014-09-11 Ćwiczenie projektowe nr3 „Posadowienie fundamentu na palach” Temat 69 . III rok Budownictwa Grupa V Rok akademicki 2013/2014 1 Spis treści 1. Dane wy...

Bezpośrednie posadowienie - projekt

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fundamentowanie
Pobrań: 896
Wyświetleń: 5320

Plan projektu jest następujący: 1. Dane wyjściowe do projektowania. 1.1 Dane 1.2 Wstępny układ fundamentów 1.3 Budowa podłoża gruntowego 2. Wyznaczanie parametrów geotechnicznych 2.1 Warstwa PH – piasek próchniczy 2.2 Warstwa gliny do głębokości 2m 2.3 Warstwa gliny poniżej głębokości 2m 2...

Skrajna ława fundamentowa

 • Politechnika Wrocławska
 • Fundamentowanie
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3780

Jest to konstrukcja wielkopłytowa o poprzecznym układzie nośnym zbudowana z elementów prefabrykowanych. Projekt zawiera niezbędne wzory, obliczenia i tabele.                                                                                                                                              ...

Projekt ława i stopa

 • Państwowa Wyższa Szkoła w Białej Podlasce
 • Fundamentowanie
Pobrań: 406
Wyświetleń: 4508

Porusza zagadnienia takie jak: parametry geotechniczne, stan graniczny użytkowania, wartości naprężeń pionowych, obliczenie osiadania całkowitego, analiza posadowienia na ławach, wymiarowanie ławy żelbetowej, sprawdzanie stopy na przebicie...

Fundamenty- projekt

 • Politechnika Warszawska
 • Fundamentowanie
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2268

Notatka składa się z 57 zdjęć - zginanie w płaszczyznie równoległej do B - sprawdzanie stopy na przebicie - odległość przekroju kontrolnego od krawedzi słupa - zebrane obciążenia występujące w poziomie posadowienia stopy fundamentowej - składowa pionowa - moment zginający działający w pła...