Obliczenie osiadania - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczenie osiadania - ćwiczenia  - strona 1 Obliczenie osiadania - ćwiczenia  - strona 2

Fragment notatki:

Obliczenie osiadania :
Obciążenia charakterystyczne stałe i zmienne długotrwałe :
Pn = 250 kN/m
Charakterystyczny ciężar 1mb ławy :
G1n = 26.88 kN/m,
Charakterystyczny ciężar posadzki:
G2n = 2.52 kN/m,
Charakterystyczny ciężar gruntu nasypowego:
z lewej strony G3n = 7.65 kN/m,
z prawej strony G4n = 2.38 kN/m
Charakterystyczny ciężar własny jednego pala
G5n = 10.9*3.14*0.32*0.25*24 = 18.48 kN/m,
Charakterystyczny ciężar własny jednego pala w obrębie piasków średnich i torfów
G'5n = 2.45*3.14*0.32*0.25*24 = 4.15 kN/m,
Siła przypadająca na pal :
QnF = (Pn+G1n+G2n+G3n+G4n)*lo = (250+26.88+2.52+7.65+2.38)*1.60 = 463,09 kN
Warstwa I, piasek średni, miąższość 2.0 m
EoI=70000 EoI=0.8*70000= 56000 kPa
Warstwa II, torf Warstwa III, glina pylasta zwięzła, miąższość 3.1 m
EoIII=32500 EoIII=0.8*32500= 26000 kPa
Warstwa IV, żwir, miąższość 5.35 m
EoIV=130000 EoIV=0.8*130000= 104000 kPa
Moduł odkształcenia dla gruntów uwarstwionych wzdłuż pobocznicy pala :
Eo = (56000*2.0+26000*3.1+104000*5.35)/(2.0+3.1+5.35) = 71674 kPa
Moduł odkształcenia dla gruntu poniżej podstawy pala :
Eb = EoIV=0.8*130000= 104000 kPa Osiadanie pojedynczego pala :
s = (Qn*Iw)/(h*Eo) Iw = IOK*Rb (h/D) = 8.45/0.3 = 28.17 (Eb/Eo) = 104000/71674 = 1.45 RA = 1 (pal pełny)
Dla betonu B20 Eb = Et = 26*106 kPa
Ka = (Et/Eo)*Ra = (26*106/71674) = 362.75 z nomogramu 6.1 (skrypt) odczytano IOK = 3.1 Rb = 1.0
Iw = 3.1+1.0 = 4.1
Osiadanie pojedynczego pala od obciążenia jednostkowego
s1 = (Qn*Iw)/(h*Eo) = (1 *4.1)/(8.45*71674) = 0.67*10-5 m
Osiadanie pala od siły Qn = QnF+G5n+Tn (Tn -siła od tarcia ujemnego)
T(n) = 0 kN
Qn = 463,09 +18,48 = 481,57 kN
s = 6.7*10-6 * 481,57 = 0.0032 m = 32 mm
Osiadanie pala w grupie składającej się z 4 pali :
si = s1i*Qni+Σs1j*Qnj*αijo αijo = αFo-FE*(αFo-αEo)
Numer
pala
D/r
Ka h/D
αFo αEo FE αijo 2
0.094
362.75
28.16
0.15
0.02
0.02
0.14
3
0.164


(…)

…*10-3+0.67*10-5*481,57*(2*0.14+2*0.197) = 5.3*10-3 m.
Skrócenie pala w obrębie gruntów nienośnych: Δs =(Qnf+0.5*( T(n)+ G'5n )*h/Ap*Et= = (463,09 + 0.5*(0+4.15)*2.45)/(3.14*0.320.25*26000000) = 0.00062 m = 0.062 cm Całkowite osiadanie pala:
sc = s1 + Δs = 5.3*10-3 + 0.00062 = 0.0059 m Obliczoną wartość osiadania należy porównać z wartością wynikającą z analizy stanów granicznych konstrukcji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz