Fundamentowanie - strona 2

note /search

Obliczenia stanów granicznych ławy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fundamentowanie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1750

Ława PIERWSZY STAN GRANICZNY Warunki gruntowe. Dane materiałowe - beton B 20 Rb = 11500 kPa Rbz=900 kPa γb(n) = 24,0 kN/m3 - stal 3 SX Ra = 21 kPa - ciężar objętościowy zasypki fundamentowej γ(n)=18,0 kN/m3 - ciężar objętościowy posadzki w piwnicy γp(n)=23,0 kN/m2 obliczenia ciężarów ławy...

Fundamentowanie - Projekt

 • Politechnika Wrocławska
 • Fundamentowanie
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1400

Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Fundamentowanie - Projekt Ćwiczenie 2B DANE: OBCIĄŻENIA: Oddziaływania charakterystyczne Schemat I Schemat II Vk HX,k HY,k MX,k MY,k Vk HX,k HY,k MX,k MY,k kN kNm ...

Fundamentowanie - Projekt-Projekt 2A

 • Politechnika Wrocławska
 • Fundamentowanie
Pobrań: 777
Wyświetleń: 2324

Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Fundamentowanie - Projekt Ćwiczenie 2A Profil geologiczny Warunki gruntowo - wodne L.P. Rodzaj Gruntu. Symbol i nazwa gruntu Stan gruntu PN-81/B 03020 LL LD I Pd ...

Odwodnienie wykopu fundamentowego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fundamentowanie
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1141

Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Instytut Geotechniki i Hydrotechniki Zakład Budownictwa Wodnego i Geodezji Zadanie domowe nr 2 „Odwodnienie wykopu fundamentowego” Dane: k m/dobę n a

Ścianki żelbetowe-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fundamentowanie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 770

ŚCIANKI ŻELBETOWE - mają zastosowanie do budowli trwałych jako elementy stałe, gdy ścianka ma pozostać w gruncie jako część fundamentu. Charakteryzują się: dużą wagą, trwałością, możliwością przenoszenia dużych obciążeń pionowych, wymagają ciężkiego sprzętu -różna

Ścianki szczelne drewniane-wady i zalety

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fundamentowanie
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1428

Wady i zalety ścianek szczelnych drewnianych - podział ścianek szczelnych. Podział ze względu na przeznaczenie: ścianki prowizoryczne - stanowią element pomocniczy potrzebny tylko w okresie wykonywania wykopu i fundamentu, po tym okresie są one wyjmowane. Ich zadaniem jest zabezpieczenie wykopu pr...

Ścianki szczelne stalowe-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fundamentowanie
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2359

Ścianki szczelne to lekkie konstrukcje oporowe złożone z podłużnych elementów drewnianych, stalowych, żelbetowych lub PVC zagłębianych w grunt ściśle jeden obok drugiego, tak by całość stanowiła płytę obciążoną siłami poziomymi niekiedy również siłami pionowymi. Ścianki szczelne mogą być wykonane z...

Poszerzenia stóp pali-ćwiczenia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fundamentowanie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

Poszerzenia stóp pali: stosowanie specjalnych elementów stalowych (rys) za pośrednictwem ładunków wybuchowych przez zastrzyki wzmacniające (wprowadzenie pod ciśnieniem w pory gruntu spoiwa, które potem pod wpływem zachodzących w nim procesów chemicznych twardnieje łącząc ze sobą cząsteczki gruntu....

Ćwiczenia z wykonastwa pali-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fundamentowanie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1050

Podział pali ze względu na technologię wykonania i oddziaływanie na otaczający grunt. Podział pali ze względu na technologię wykonania: 1) pale gotowe wbijane: drewniane, prefabrykowane, żelbetowe, stalowe, Hennebiga, Considera 2) pale (żelbetowe)- betonowane na miejscu w otworach wierconych: Str...