Odwodnienie wykopu fundamentowego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odwodnienie wykopu fundamentowego-opracowanie - strona 1 Odwodnienie wykopu fundamentowego-opracowanie - strona 2 Odwodnienie wykopu fundamentowego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Instytut Geotechniki i Hydrotechniki Zakład Budownictwa Wodnego i Geodezji
Zadanie domowe nr 2 „Odwodnienie wykopu fundamentowego”
Dane:
k m/dobę
n
a m
b m
ht m
hmax m
hmin m
hd m
hn m
2,21
0,33
255,40
57,52
221,49
220,53
219,46
219,01
215,01
Obliczenia dla drenażu poziomego:
Obliczenie depresji zwierciadła wody:
Obliczenie promienia leja zasięgu R:
Obliczenie wydatku jednostkowego drenów:
Przyjęto promień drenu Wydatek pierwszego odcinka drenów pomiędzy studzienkami 1-2-3-4-5:
Przyjęte długości odcinków drenów pomiędzy studzienkami kontrolnymi:
Długość pierwszego ciągu drenów:
Długość drugiego ciągu drenów:
Wydatek pierwszego ciągu drenu:
Wydatek drugiego ciągu drenu:
Potrzebna średnica sączków:
Przyjęto prędkość wody w drenie Średnica drenu:
Przyjęto sączki o średnicy Wydatek sączków przy całkowitym napełnieniu sączka Przyjęto spadek ciągu drenowego Ciąg drenowy z rur wypalanych z gliny posiada szorstkość rur Prędkość średnia przepływu wody przy pełnym wypełnieniu sączka (wzór Chezy):
1.8 Stosunek wydatku wody do przepustowości rurociągu
Stosunek wydatku wody w drenie do przepustowości drenu:
z wykresu(4.25) Przystański z wykresu(4.25) Przystański 1.9 Prędkość przepływu wody w sączkach
1.10 Obliczanie rzędnej depresji w środku wykopu ponad drenami
b - odległość między drenami
m - wysokość wo0dy w sączkach nad warstwą nieprzepuszczalną
Wzniesienie depresji ponad drenami wyniesie maksymalnie 60 cm.
1.11 Obliczenie studzienki zbiorczej.
Przyjmując czas pracy pompy równy czasowi postoju objętość studzienki zbiorczej wyniesie:
Przyjmuję studzienkę zbiorczą z kręgów betonowych o średnicy 1,0m.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz