wykład - spadki i długości drenów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2982
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - spadki i długości drenów - strona 1 wykład - spadki i długości drenów - strona 2 wykład - spadki i długości drenów - strona 3

Fragment notatki:

1. Uzasadnij, dlaczego w glebach zażelazionych i w płaskich terenach należy stosować mniejszą długość sączków
W terenach płaskich gdzie konieczne jest stosowanie sztucznych spadków sączków górne ich odcinki ulegają spłyceniu zaś dolne przegłębieniu. W celu uniknięcia zbyt głębokich zbieraczy i nierównomiernego odwodnienia gleby długość sączków powinna być odpowiednio mniejsza. Ponieważ gleby zażelazione są bardziej narażone na zamulanie cząstkami żelaza, należy stosować zbieracze nie dłuższe niż 400-500m, ze względu na możliwość „zarośnięcia” drenu osadami żelaza oraz poniekąd ze względu na trudną naprawę zbieraczy prowadzących duże ilości wody.
2. Narysować w przekroju stosowane sposoby łączenia sączków ze zbieraczami
a) sączków ze zbieraczem górne : specjalnym młotkiem wykuc lub wywiercić otwory w zbieraczu u góry oraz w sączku u dołu. Otwory łączeniowe mają wielkość nieznacznie mniejsza od średnicy wewnętrznej górnej podłączanej rurki
-górno-boczne przy tym połączeniu wysokość progu równa się róznicy średnic obydwu łączonych rurociągów.
b) zbieracze boczne ze zbieraczem głównym zbieracze o średnicy 6,25 i 7,5 łączy się połączeniem górnym lub górno-bocznym o średnicy 10 i 12,5 górno-boczne a powyżej za pośrednictwem studzienki drenarskiej.
połaczenie sączka ze zbieraczem przekrój podłużny.
1-klin 2-kamień 3-zbieracz 4-podsypka 5-sączek
4. układ podłużny - w terenach o małych spadkach do 10%o - trasy sączków są prostopadłe do warstwic, równoległe do kierunku grawitacyjnego spływu wody. Ograniczona skuteczność- można ją zwiększyc za pomocą zabiegów agromelioracyjnych.
układ ukośny - w terenach o spadkach powyżej 10%o - trasy sączków biegną prostopadle lub ukośnie do kierunku napływających wód powierzchniowych i gruntowych - przeciwdziała to procesom erozji gleb, sprzyja infiltracji wód powierzchniowych pochodzących z roztopów wiosennych i obfitych opadów deszczu. Projektując drenowanie ukośne nie należy jednak nadmiernie zmniejszać spadków sączków do wartości minimalnych pogarsza to bowiem warunki samooczyszczania się drenów.
układ w zakosy - w terenach górzystych o bardzo dużych spadkach, stromych stokach - zarówno sączki jak i zbieracze są usytuowane ukośnie do kierunku spływu wód. W miejscach zmiany kierunku tras rurociągów należy stosować studzienki, przejścia łukowe lub połączenia górne
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz