Odwodnienia Budowlane

note /search

Odwodnienie wykopu lądowego studniami niedogłębionymi - projekt

 • Politechnika Gdańska
 • Odwodnienia Budowlane
Pobrań: 308
Wyświetleń: 6468

Temat projektu to odwodnienie wykopu lądowego studniami niedogłębionymi. Zajęcia prowadzone są na Politechnice Gdańskiej a prowadzi je dr inż. Arkadiusz Kryczałło. Plik ma 4 strony i zapisany jest w formacie .pdf. W zadaniu należało obliczyć odwodnienie wykopu lądowego studniami niedogłębionymi zał...

Odwodnienia Budowlane - materiały 2012

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Odwodnienia Budowlane
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1260

OBJAWY, PRZYCZYNY I SKUTKI NADMIERNEGO UWILGOTNIENIA 2.Wymienić bezpośrednie i pośrednie objawy (wskaźniki) nadmiernego uwilgotnienia gruntów. Objawami bezpośrednimi nadmiaru wilgoci są: -stagnowanie wód na powierzchni terenu przez znaczną część roku -wysokie poziomy wody gruntowej w stosunku do...

Odwodnienia Budowlane - opracowane pytania na II kolokwium

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Odwodnienia Budowlane
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1610

NORMY ODWODNIENIA Co to jest optymalna i minimalna norma odwodnienia, do jakich okresów normy te się odnoszą? Optymalna wilgotność czynnej warstwy gleby nie powinna być mniejsza niż 65-75% polowej pojemności wodnej i nie powinna przekraczać 85% pełnej pojemności wodnej. W praktyce projektowej oper...

Przykładowe pytania na kolokwium i egzamin

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Odwodnienia Budowlane
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1722

Przykładowe pytania na kolokwium i egzamin z przedmiotu Odwodnienia ELEMENTY SIECI DRENARSKIEJ I RODZAJE DRENÓW, SPOSOBY DRENOWANIA, WPŁYW DRENOWANIA NA GLEBĘ I ROŚLINY ZALETY I WADY DRENOWANIA, DZIAŁANIE DRENOWANIA ' 1 Scharakteryzować najczęściej stosowane materiały drenujące - rurki ceramiczne...

Wykład - rodzaje drenów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Odwodnienia Budowlane
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2471

1. Charakterystyka rurek ceramicznych i rurek karbowanych z PCV Rurki ceramiczne- wyprodukowane z odpowiedniego surowca i dobrze wypalone są materiałem trwałym, a systemy drenarskie wykonane za pomocą tych rurek są sprawne przez 40-50 lat a nawet 100 lat. Produkowane w Polsce mają dł. 33 cm oraz śr...

Wykład - zasady drenowania, głębokość drenowania

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Odwodnienia Budowlane
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3633

głębokości drenowania stosowane w Polsce. czynniki mające wpływ na głębokość drenowania. Grunty orne: 80-110cm- ponieważ mogą zostać zniszczone pod wpływem ciężaru maszyn rolniczych Użytki zielone (łąki i pastwiska) 70-90 bo rośliny mają małe systemy korzeniowe i nic po nich nie jeździ Sady 110-1...

Wykład - spadki i długości drenów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Odwodnienia Budowlane
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3304

1. Uzasadnij, dlaczego w glebach zażelazionych i w płaskich terenach należy stosować mniejszą długość sączków W terenach płaskich gdzie konieczne jest stosowanie sztucznych spadków sączków górne ich odcinki ulegają spłyceniu zaś dolne przegłębie...

Wykład - zamulanie drenów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Odwodnienia Budowlane
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2261

Sposoby zapobiegania zamulania się drenów -wapnowanie pól przepłukiwanie zbieraczy poprzez spiętrzanie wody w studzienkach Zamulaniu drenów zapobiega się przez układanie rurek ceramicznych tak aby szerokość szczelin wlotowych była w granicach 0,5-1,00 mm a najwyżej 1,5-2,00mm. W glebach skłonnych ...

Odwodnienia budowlane - pytania do kolokwium

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Odwodnienia Budowlane
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1477

ZESTAW A 1.Jak należy drenować sady? Rozstawa, głębokość, układ i sposób wykonania sączków - zabezpieczenia. Drenowanie w sadach ma głębokość większą niż na użytkach rolnych. Układ i rozstawa drenowania muszą być dostosowane do rozmieszczenia rzędów drzew. Dreny w sadach muszą być tez zabezpieczon...

Wykład - głębokośc drenowania

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Odwodnienia Budowlane
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2674

GŁĘBOKOŚĆ DRENOWANIA Przez głębokość drenowania rozumie się głębokość założenia sączków. Odpowiada ona różnicy rzędnych terenu i dna rowka. Głębokość drenowania jest ściśle związana z normą odwodnienia i zależy od rodzaju użytków rolnych i uprawianych roślin, rodzaju, właściwości i uwarstwienia...