Odwodnienia Budowlane - opracowane pytania na II kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odwodnienia Budowlane - opracowane pytania na II kolokwium - strona 1 Odwodnienia Budowlane - opracowane pytania na II kolokwium - strona 2 Odwodnienia Budowlane - opracowane pytania na II kolokwium - strona 3

Fragment notatki:

NORMY ODWODNIENIA
Co to jest optymalna i minimalna norma odwodnienia, do jakich okresów normy te się odnoszą?
Optymalna wilgotność czynnej warstwy gleby nie powinna być mniejsza niż 65-75% polowej pojemności wodnej i nie powinna przekraczać 85% pełnej pojemności wodnej. W praktyce projektowej operowanie wilgotnością gleby jest dość trudne. Dlatego podczas projektowania wykorzystuje się występującą zależność między poziomem wody gruntowej i uwilgotnieniem profilu. Położenie zwierciadła wody gruntowej przyjmuje się jako miernik pożądanego uwilgotnienia gleby. Odległość wody gruntowej od powierzchni terenu w środku łanu miedzy rowami nazywa się normą odwodnienia. Przez normę odwodnienia rozumie się średnią w okresie wegetacji odległość krzywej depresji od powierzchni terenu w środku rozstawy. Normy te należy różnicować w czasie. Normy odwodnienia odnoszą się do okresu wegetacyjnego od 1.III. - 30.IX.
Podaj wartości liczbowe optymalnych norm odwodnienia gleb uprawnych w zależności od ich przepuszczalności, w zależności od uprawianych roślin. Dlaczego normy powinny być zapewnione?
Dla opadu rocznego mniejszego od 550 mm:
Rodzaj użytku
Rodzaj gleby
lekka
średnio zwięzła
zwięzła
Łąki
0,4 - 0,5
0,5 - 0,6
0,6 - 0,8
Pastwiska
0,60
0,70
0,80
Pola orne
0,75
0,90
1,05
Sady
0,90
1,05
1,15
Orientacyjne normy odwodnienia:
Rodzaj gleby
Rodzaj użytków rolnych
łąki
pastwiska
pola orne
Grunty mineralne
0,50 - 0,80
0,70 - 1,00
0,90 - 1,20
Torfy
0,40 - 0,60
0,60 - 0,70
0,70 - 0,80
Normy te powinny być zapewnione ponieważ roślinność w różnych okresach wegetacji wymaga różnych poziomów uwilgotnienia. Wartości te są różne dla różnych roślin ze względu na różną głębokość korzenienia się oraz różnych potrzeb wodnych. Podaj orientacyjne wartości liczbowe minimalnych norm odwodnienia na początku okresu wegetacyjnego oraz średnich optymalnych norm odwodnienia w okresie wegetacji dla łąk, pastwisk i pól ornych w glebach mineralnych.
Orientacyjne normy odwodnienia:
Rodzaj gleby
Rodzaj użytków rolnych


(…)

… torfowe
Występowanie w profilu glebowym poziomów glejowych i wytrąceń żelazistych
Pośrednie:
dłuższe zaleganie na wiosnę pokrywy śnieżnej
powolne obsychanie gruntu na wiosnę
ciemne plamy na polach ornych widoczne podczas uprawy wiosennej
częstsze formowanie się mgieł
wymakanie, wyperzenie i wymarzanie ozimin
opóźniony rozwój roślinności na wiosnę
jasna, żółtozielona barwa roślin uprawnych
ciemniejsza…
… i agrotechniczne.
gleby gliniaste - gliny lekkie wymagają odwodnienia jeżeli znajdują się na terenach niskich, płaskich lub na zboczach przy występowaniu wysokiego poziomu wody; gliny średnie i ciężkie są mało przepuszczalne. Melioracje tych gleb powinny mieć na celu nie tylko odprowadzenie nadmiaru wody lecz również poprawę ich struktury, zwiększeniu współczynnika filtracji i przewietrzenie. Mady - mają różny…
… nie tylko odprowadzenie nadmiaru wody lecz również poprawę ich struktury, zwiększeniu współczynnika filtracji i przewietrzenie. 6. Podać jakich środków (zabiegów, urządzeń) należy użyć do usunięcia trwałego, dużego nadmiernego uwilgotnienia gruntów.
Jeżeli nadmierne uwilgotnienie spowodowane jest małym zużyciem wody przez rośliny, pogarszaniem się właściwości wodnych gleby (np. poprzez zniszczenie struktury, złą uprawę, słabe nawożenie), małym wsiąkaniem wody, to w takim przypadku poprawę stosunków wodnych można osiągnąć przez:
stosowanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych,: np. uprawę mechaniczną gleby (zmiana współczynnika filtracji),
nawożenie, stosowanie odpowiedniej struktury zasiewów, wapnowanie gleby.
Inne zabiegi melioracyjne mogą okazać się niepotrzebne.
Nadmierne uwilgotnienie spowodowane wysokimi…
… z tym ograniczony jest rozwój mikroflory a nawet fauny. Zahamowane są w nich procesy nitryfikacji, a zwiększone procesy denitryfikacji. Zbyt mała zawartość powietrza utrudnia dostateczne odnawianie się jego zapasu, w wyniku czego może gromadzić się w glebie CO2. Zamiast pożądanego butwienia szczątków roślinnych zachodzi szkodliwe gnicie, a nadmiar CO2 zakłóca wzrost korzeni roślin uprawnych. W glebach zbyt…
…). Poprawę stosunków wodnych w tych glebach daje wykonanie technicznych zabiegów melioracyjnych oraz zabiegów agromelioracyjnych i agrotechnicznych. Przeprowadzane są również próby wprowadzania do gleby materiałów z tworzyw sztucznych w celu poprawienia właściwości wodnych. Wprowadzano kuleczki piankowe z poliestru o średnicy 5 - 8mm do głębokości 60 cm w ilości 1000 - 2000 m3 na ha. Poprawiło to filtrację…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz