Definicje nawodnień-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 3437
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje nawodnień-opracowanie - strona 1 Definicje nawodnień-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Nawodnienia historia:
*pierwsze systemy nawodnień 4-5 tys lat temu (zalewowe-w naturalny sposób, rzeka wzbiera i zalewa dolinę, bruzdowe - wykonane bruzdy, woda przesiąka przez skarpy i dno do gleby) *pierwsze w Europie - starożytna Grecja, cesarstwo rzymskie (napowierzchn) *pierwsze w Polsce- Łąki Łabiszyńskie, Łąki Czerskie
Stan nawodnień w Polsce: melioracje przechodzą kryzys, w latach 1990-2006 pow nawadn zmniejsz się 4x. Najbardziej zaawansow wojewódz (UZ): *wielko 7% *podlaskie+pomorskie 4% *Mazowsze, Lublin 2%
Program małej retencji wodnej - gromadz wody i jej poźniejsze wykorzystanie. W krajach posusznych w wyniku nawodnień wzrost plon ow 4-5x, w krajach umiarkowanych wzrost 1,2-2x.
Ogólnoświatowe problemy z nawodnieniem: *źródła wody, jej magazynow i przerzuty (pobór wody) *dostosow szczegółowych systemów nawodnień do danych warunków (doskonalenie systemów nawodnień, oszczędne gospodarow wody, automatyz przy regul wilgotności w prof. glebowym) *eksploatacja systemów nawodn (wtórne zasolenie - przemywanie, w klimacie umiarkow systemy odwadn - nawadn) *ochrona gleb przed zasoleniem ( przy dużym stęż przeryw są kapilary , następuje unieruchom wód i korzenie mają za mało wody) *ekonomiczne (inwestowanie w to co się najbardz opłaca)
Kryteria doboru obszaru do nawodnień:
*klimatyczne - jak często występ niedobory wody *techn - czy istn na danym obszarze przeprowadz i eksploatow nawodnień *hydrolog - infor jak jest się usytuowanym do źródła wody, czy w ogóle jest woda *ekonomiczne
Norma odwodnienia odległość wody gruntowej od powierzchni terenu w środku łanu miedzy rowami. Przez normę odwodnienia rozumie się średnią w okresie wegetacji odległość krzywej depresji od powierzchni terenu w środku rozstawy. Maksymalna norma odwodnienia - minimalne dopuszczalne uwilgotnienie odpowiadające maksymalnej głębokości położenia zwierciadła wody gruntowej. Min norma odwodnienia-takie polozenie zw wody gruntowej przy którym jest za duzo wody.
Podział melioracji:
1.podstawowe - zabezp obszar przed wodami obcymi
2.szczegółowe - zabiegi meliorac reguluj stosunki wodno-powietrzne na obiekcie i odprowadz do odbiornika (staw, wąwozy, jeziora , rzeka, zb sztuce)
Jakość wody do nawodnień oraz wody dyspozycyjne. Zależy przede wszystkim od rodzaju upraw lub użytków jakie zamierza się nawadniać. Najwyższe wymagania co do jakości mają rośliny warzywne, i owocowe przeznaczone do spożycia na surowo. Zanieczyszczenia bada się pod kątem ich szkodliwości dla ludzi, zwierząt oraz roślin. Ścisłe kryteria jakości wody zawarte są w rozporządzeniach MOŚZNiL. Są tam zawarte wartości dopuszczalne różnych pierwiastków bądź związków chemicznych w zależności od rodzaju roślinności uprawianej. Do najczęściej spotykanych zanieczyszczeń należą NaCl, Na

(…)

… bada się pod kątem ich szkodliwości dla ludzi, zwierząt oraz roślin. Ścisłe kryteria jakości wody zawarte są w rozporządzeniach MOŚZNiL. Są tam zawarte wartości dopuszczalne różnych pierwiastków bądź związków chemicznych w zależności od rodzaju roślinności uprawianej. Do najczęściej spotykanych zanieczyszczeń należą NaCl, Na2Co3, Na2SO4, związki azotu i fosforany oraz detergenty. Zawartość mikroelementów jest pożądana jednak i one nie mogą przekroczyć dopuszczalnych stężeń. Temperatura wody nie powinna przekraczać 300C i nie powinna być niższa od 120C. Unoszone w wodzie takie zanieczyszczenia jak wodorosty , fauna wodna, drobne części roślin powodują zatykanie koszy ssawnych a nawet niszczą wirniki pomp. Dlatego koniecznie jest stosowanie krat lub sit przed dopłynięciem wody do pompy albo należy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz