Nawodnienia

note /search

Nawodnienia deszczowniane-projekt

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Nawodnienia
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 2667

PROJEKT NAWODNIENIA DESZCZOWNIANEGO SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka zadania inwestycyjnego 1.1 Wiadomości wstępne Projekt nawodnienia deszczownianego wykonała studentka III roku Inżynierii Środowiska,na zlecenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W ramach niniejszego projektu wykonano konc...

Bilans wodny-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Nawodnienia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2191

Bilans wodny Zestawienie obiegu wody na danym obszarze z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (odpływów) związanych z zapotrzebowaniem wody. Bilans wodny sporządza się w celu sprawdzenia, czy na dany obszar zlewni dopływa dostateczna ilość wo...

Intensywność deszczowania-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Nawodnienia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2947

Co to jest intensywność deszczowania i od czego zależy Intensywność deszczowania to ilość opadu, jaka spadnie na określony wycinek terenu w jednostce czasu. Wyraża ją wzór: [mm/h] gdzie: h - wysokość warstwy opadu w [mm] t - czas, w jakim wysokość h została osiągnięta [h] Intensywność deszczow...

Dawka polewowa netto oraz metody jej obliczania-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Nawodnienia
Pobrań: 700
Wyświetleń: 6104

Dawka polewowa netto oraz metody jej obliczania. Dawka polewowa netto- ilość wody netto która do osiągnięcia celu nawodnienia należy wprowadzić do profilu glebowego w czasie trwania jednego polewu. Określenie dawki neto metodą korzeniowo-g...

Definicje nawodnień-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Nawodnienia
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 3458

Nawodnienia historia: *pierwsze systemy nawodnień 4-5 tys lat temu (zalewowe-w naturalny sposób, rzeka wzbiera i zalewa dolinę, bruzdowe - wykonane bruzdy, woda przesiąka przez skarpy i dno do gleby) *pierwsze w Europie - starożytna Grecja, cesarst...

Deszczownie-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Nawodnienia
Pobrań: 931
Wyświetleń: 3899

Podstawowe rodzaje deszczowni. Deszczownia- jest to zespół urządzeń technicznych służących do poboru wody i doprowadzenia jej do zraszaczy rozpryskujących ją w formie kropel i na określonej powierzchni. Rodzaje deszczowni: 1) stała- jej elementy składowe są stałe w okresie jej użytkowania, np. szkla...

Działanie wody w procesie nawodnienia-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Nawodnienia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1351

Działanie wody w procesie nawodnienia. Na glebę: zjawiska fizyczne.; zwieksz uwilg. gleby, (wpływa na jej strukt), zmieniają się właść. wodne górnych warstw gleby, zasklepienie gleby i wytworzenie skorupy uniemożliwiającej wsiąkanie wody opadowej, zjawisko kolmatacji, zmienia się współcz. Filtrac...

Grupy nawodnień-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Nawodnienia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1799

Grupa: A. Nawodnienia napowierzchn - gleba zasilana jest zstępującym prądem wody, głownie przy udziale sił ciężkości Typy: nawodnienia zalewowe Systemy :1.zalewy naturalne, 2.kierowane Nawodn nasiąkowe Systemy: 1.stokowe: *system stoków jednospadowych *system grzbietowy *system rowów rozlewowy...

Nawodnienia a uprawa roślin-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Nawodnienia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1148

Efekty deszczowania na przykładzie różnych roślin ( opłacalność) Efekty deszczowania: - sady (wzrost plonu do 100%) - warzywa (wzrost plonu 50-100%)w tym -kapustne (50-100% opłacalność b. duża) -korzeniowe (50% opłac. duża i śr) -psiankowate ( do 50% opł. śr. i mała) -strączkowe (25-50% opł. m...

Nawodnienia deszczowniane i kroplowe-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Nawodnienia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2198

Nawodnienia deszczowniane- ogólna charakterystyka. Nawodnienia deszczowniane zalicza się do nawodnień napowierzchniowych. Wyróżnia się tu trzy podstawowe systemy: -deszczownie ruchome (przenośne, przewożone, przetaczane,samobieżne), są najtańs...