Intensywność deszczowania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2891
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Co to jest intensywność deszczowania i od czego zależy
Intensywność deszczowania to ilość opadu, jaka spadnie na określony wycinek terenu w jednostce czasu. Wyraża ją wzór:
[mm/h]
gdzie:
h - wysokość warstwy opadu w [mm]
t - czas, w jakim wysokość h została osiągnięta [h]
Intensywność deszczowania zależy od:
czasu trwania jednego obrotu zraszacza (prędkość obrotowa strumienia)
wiatru znoszącego krople sztucznego opadu na mniejszą powierzchnię od nominalnej oraz powodującego nierównomierny obrót zraszacza
wielkości kropel sztucznego deszczu
rodzaju zraszacza (jednostronne lub dwustronne)
Zraszacze obrotowe nie zraszają powierzchni w sposób ciągły. Obracając się wokół osi pionowej deszczują dany wycinek powierzchni tylko raz (zraszacze jednostronne) lub dwa razy (zraszacze dwustronne) podczas jednego pełnego obrotu. W związku z tym rozróżnia się:
chwilową, rzeczywistą intensywność deszczowania - uzależnioną od różnych czynników,
pozorną intensywność deszczowania - rozumianą tak, jakby zraszacz deszczował jednocześnie całą powierzchnię będącą w jego zasięgu.
Nominalne wskaźniki intensywności deszczowania:
rozkład natężenia opadu wzdłuż promienia zasięgu poszczególnych zraszaczy, przedstawiony w formie planu izohiet oraz wykresów typu i-R,
średnia nominalna intensywność deszczowania na nawadnianej powierzchni, podawana zwykle w mm warstwy wody na godzinę.
Średnią intensywność deszczowania określa się za pomocą wzoru:
gdzie:
V - objętość wody rozdeszczowanej
F - powierzchnia zwilżona kolista o promieniu R
Intensywność średnia dla całej powierzchni deszczownianej lub dla powierzchni przypadającej w zespole na stanowisko jednego zraszacza iż może być określona na podstawie bezpośrednich pomiarów polowych lub też na podstawie wykresów i-R przez odpowiednie sumowanie nakładających się warstw opadu.
Wyjaśnić pojęcie częstotliwości deszczowania (T).
Częstotliwość deszczowania to czas pomiędzy kolejnymi nawodnieniami. Ustalona na podstawie stwierdzonego deficytu wody łatwo dostępnej w glenie oraz wysokości dawek polewowych netto. T=d/gamma ep [doby]; (d- dawka polewowa netto, czyli ilość wody netto, którą dla osiągnięcia nawodnienia należy wprowadzić do profilu glebowego w czasie trwania jednego polewu; gamma ep - przewidywane dobowe zużycie wody na ewapotranspiracji w mm/d.
Częstotliwość deszczowań T w konkretnych przypadkach powinna byc ustalonaw zależności od zaprojektowanych dawek polewowych przewidywanego zużycia wody na parowanie terenowe. (Np. przy dawce polewowej dla pastwisk d=36 mm i dobowych rozchodach na ewapotranspirację gamma ep=2,7 mm/dobę czestotliwość nawodnień do 13 dni) Celowo można przedłuzyć czas T do 14 dni, należy wtedy dane skorygoać z równaniem bilansowym (d=14 dni * 2,7 mm/dobę = 38 mm). Np. maksymalny okres międzynawodnieniowy T dla warzyw na glebach lekkich wynosi 8 dni, a na glebach srednich i zwięzłych 10.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz