Bilans wodny - Melioracje wodne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bilans wodny - Melioracje wodne - strona 1 Bilans wodny - Melioracje wodne - strona 2 Bilans wodny - Melioracje wodne - strona 3

Fragment notatki:

Bilans wodny - jest to zestawienie obiegu wody w przyrodzie na poszczególnych obszarach (np. dorzecze , zlewisko itd.), z rozróżnieniem na przychody i rozchody (odpływy). Mierzy się go, biorąc pod uwagę ilość opadów na danym terenie, odpływ powierzchniowy i podziemny z danego terenu, parowanie.
Bilans nierównoważny: P=H+E+ΔR gdzie
P - opady ;
H - odpływ (podziemny, powierzchniowy);
E - parowanie ;
ΔR - zmiana retencji (retencja powierzchniowa, podziemna)
Równanie to wyznacza się dla określonego obszaru ( zlewni , dorzecza) dla roku hydrologicznego .
Zrównoważony:
P=H+E legenda j.w
Melioracje wodne - to zabiegi techniczne mające na celu polepszenie wykładów wilgotnościowych w lesie. Poprawa może polegać na likwidacji nadmiernego uwilgotnienia - melioracje odwadniające lub uzupełnieniu niedoborów wody - melioracje nawadniające.
Mała retencja - zwiększenie zasobów wodnych w lesie
Zabudowa przeciwerozyjne w lasach - zabudowa potoków górskich, zagospodarowanie przeciwerozyjne
Rodzaje nawodnień deszczownianych Nawodnienia wegetacyjne a) deszczowanie w pierwszym okresie nawodnień sadzonek jednorocznych Ma na celu uzupełnianie wody łatwo dostępnej dla roślin w glebie. Deszczowanie w pierwszym okresie nawodnień czyli w okresie od wysiewu nasion do momentu ukorzenienia się i wschodu siewek(do poł. czerwca). W tym okresie przesycha tylko wierzchnia warstwa gleby dlatego deszczowanie powinno odbywać się niewielkimi lecz częstymi dawkami, podczas określania dawki deszczowania należy brać pod uwagę ewentualne opady atmosferyczne. Przy tym zraszaniu intensywność zraszania powinna wynosić 3-4mm/h(wyklucza to możliwość zaskorupiania się gleby, wypłukiwania nasion i niszczenia struktury gleby). Przy określaniu potrzeb deszczowania należy brać pod uwagę także czas deszczowania powierzchni dawką jednorazowego polewu, czyli czasu pracy zraszaczy pracujących na jednym stanowisku potrzebny do dostarczenia określonej dawki polewowej. Jako czas efektownej pracy deszczowni w ciągu doby przyjmuje się 4-6 godzin. Odpowiednią intensywność deszczowania uzyskuje się odpowiednią średnicę dysz oraz ciśnienia roboczego(zalecana średnica w I okresie: 4mm - 0,32). Najodpowiedniejszymi porami deszczowania są godziny ranne i popołudniowe, gdyż w godzinach południowych występują największe straty wody na parowanie.
b) deszczowanie w drugim okresie nawodnień sadzonek jednorocznych oraz wieloletnich Jest to deszczowanie od poł. czerwca do końca sierpnia(zakończenie wegetacji siewek). Dawkę jednorazowego polewu oblicza się tutaj na podstawie ilości wody łatwo dostępnej jaką gleba może zatrzymać, ze względu na jej skład i głębokość wymaganego zwilżania. Głębokość zwilżania zwiększa się w tym okresie od 10cm do 20cm. W czasie polewania występują straty wody ze względu na parowanie, rozpraszanie kropli przez wiatr dlatego dawkę polewu trzeba zwiększyć. Wielkość wymaganej wody w II okresie ustala się na podstawie wymagań roślin, transpiracji oraz dobowych opadów.


(…)

… dlatego dawkę polewu trzeba zwiększyć. Wielkość wymaganej wody w II okresie ustala się na podstawie wymagań roślin, transpiracji oraz dobowych opadów.
2. Deszczowanie technologiczne
a) związane ze szkółkowaniem
Wykonuje się w dwóch etapach, pierwszy obejmuje zraszanie gleby bezpośrednio przed jej przygotowaniem do szkółkowania co ma na celu uzupełnienie wilgotności gleby do stanu umożliwiającego wykonanie…
… temperatura spada do -2 to intensywność trzeba podnieść. Jednak deszczowanie nie daje już rezultatów w przypadku, gdy temperatura osiąga -8 a wilgotność -60%.
b) w dni upalne
Należy deszczować by rośliny pod wpływem dużego niedosytu wody nie zamykały aparatów szparkowych co hamuje proces fotosyntezy i osłabia rośliny. deszczowanie takie stosuje się w momencie wschodów nasion oraz rozwoju młodych siewek…
… aluminiowych długości 6 m spinanych złączami szybko sprawnymi. Stosowane rury w szkółkach mają średnice od 70 do 150mm. W deszczowniach występują dwa rodzaje przenośnych rur aluminiowych: przelotowe służące do doprowadzania wody pod ciśnieniem oraz rury z podstawkami pod zraszacze do których montuje się zraszacze za pomocą złączy bagnetowych. Wszystkie łączenia uszczelnianie są za pomocą uszczelek. rurociąg głowny ma większą średnicę niż średnica rur stosowanych do podłączenia zraszaczy. Długość rurociągu i rozstaw zraszaczy zależy od długości kwatery(zwykle 200m) i rozstawu zraszaczy. Każdy rodzaj rur aluminiowych ma podstawkę do 20cm wysokości umocowaną na rurze za pmocą obejmy.
w deszczowniach stałych
znajdują się pod ziemią, składają się z rur PCW ciśnieniowe złącza kielichowe, uszczelki, odcinki 1-6 m…
ewapotranspiracji Pn-pow. Do nawodnienia
Straty wody w urządzeniach deszczuj stałych nie ma strat, przenośnych 5%, półstałych 2%.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz