Hydrologia

note /search

Cieki naturalne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Hydrologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2247

CIEKI NATURALNE Struga, strumyk, potok - określenie małych cieków naturalnych na terenach równinnych, o obszarze zasilania od kilku do kilkunastu km 2 Potok - mały naturalny ciek, wypływający z wydajnego źródła o wartkim nurcie, płynący wąskim korytem o dnie kamiennym lub żwirowym (potok górski) ...

Hydrosfera retencja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Hydrologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1918

Hydrosfera i jej właściwości Woda to związek chemiczny, występujący w warunkach pokojowych w stanie ciekłym. Jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych (takie które się rozpadają na kationy i aniony); większość wody występu...

Podział hydrograficzny kraju

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Hydrologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1582

PODZIAŁ HYDROGRAFICZNY KRAJU W podziale hydrograficznym kraju obowiązuje zasada, że: Wszystkie rzeki wpadające bezpośrednio do morza są rzekami I-rzędu Dopływy rzek I-rzędu noszą nazwę cieków II-rzędu Ta sama forma klasyfikacji dotyczy działów wodnych Dział wodny I-rzędu (w granicach dorzeczy ...

Charakterystyka morfometryczna jeziora Białe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Hydrologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1771

Magdalena Stec 22.03.2012 Charakterystyka morfometryczna jeziora Białe Jezioro Białe leży w województwie podlaskim w powiecie augustowskim. Na jego południowozachodnim brzegu usytuowane jest miasto Augustów. Jezioro składa się z trzech akwenów. W jego obrębie wyróżnić można zatoki: Orzechówkę, T...

Obserwacje stanów wodnych oraz równanie bilansu wodnego- opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hydrologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1708

OBSERWACJE STANÓW WODNYCH,POMIAR PRZEPŁYWU(PREDKOŚCI) Obserwacje stanów wody dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. O.Z.-prowadzone są codziennie rano o ustalonej godz. (w lecie o 6,w zimie o 7) przez obserwatorów.Na małych rzekach poniżej siłowniwodnych,śluz i innych budowli zakłócających przepły...

Powierzchniowe obiekty wodne

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1617

V.   POWIERZCHNIOWE OBIEKTY WODNE (ŻRÓDŁA) Punktowe obiekty hydrograficzne  –są pierwszymi formami występowania wód na  powierzchni lądu. -źródła (skoncentrowany wypływ wód podziemnych ) -młaki ( nieskoncentrowany wypływ wód podziemnych ) -wycieki ( nieskoncentrowany wypływ wód podziemnych ) -wys...

Pytania na egzamin - Fazy atmosfery

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1435

1.Skład fazy atmosfer w krążeniu wody:  opad i parowanie 2.Zjawisko  pseudobifurkacji  wyst przy sieci kanałów i rowów meljoracyjnych. 3.Ciek 1 rz.-nie otrzymuje dopływów według h ierarchizacji Horton a. 4.Do obserwacji ciągłych stanów wody używ...

Wody powierzchniowe - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1120

Podział wód powierzchniowych:  *lotyczne(płynące w stałym i określonym kierunku)  *lentyczne(nie mające określonego i stałego kierunku przepływu wody)   Systemy Lentyczne  (lenityczne)  ulegają, w sakli geologicznej, stopniowemu wypełnianiu ewoluując zgodnie ze  schematem: jezioro- jezioro stawow...

Hydrologia - wykład 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Hydrologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1512

Notatka poruszamiędzy innymi zagadneinia takie jak: Działy hydrologii wg tematyki- hydrologia właściwa, zajmująca się występowaniem i krążeniem wody w hydrosferze, hydrofizyka z hydromechani...

Hydrologia - wykład 4: Wody powierzchniowe - stany wody

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Hydrologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1330

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: Stan wody rzeki jest wzniesieniem zwierciadła wody w danym profilu poprzecznym ponad przyjęty umownie poziom odniesienia. Pomiary stanu wody dokonywane są przy pomocy wodowskazów. Miejsce pomi...