Wody powierzchniowe - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wody powierzchniowe - omówienie - strona 1

Fragment notatki:


Podział wód powierzchniowych:  *lotyczne(płynące w stałym i określonym kierunku)  *lentyczne(nie mające określonego i stałego kierunku przepływu wody)   Systemy Lentyczne  (lenityczne)  ulegają, w sakli geologicznej, stopniowemu wypełnianiu ewoluując zgodnie ze  schematem: jezioro- jezioro stawowe- mokradło. *Ewolucja jest stopniowa i powolna  *brak jednoznacznej definicji przejścia pomiędzy poszczególnymi typami środowisk  lentycznych  Jezioro - względnie duży zbiornik wód śródlądowych, zasadniczo głębszy od 3m,  o pow. większej niż 1-10ha.Często wykazuje stratyfikację termiczną. Płytkie zbiorniki wodne  mogą być nazywane jeziorami płytkowodnymi jeżeli mają rozległą powierzchnię np. Crater  Lake.   PODZIAŁ FUNKCJONALNY J:        głębokie j. i j.stawowe(stawy)  *płytkowodna strefa  przybrzeżna, w której może potencjalnie występować roślinność ukorzeniona *strefa  głebokowodna, w której promieniowanie słoneczne nie dociera do dna jeziora *obiekty te  często posiadają wyraźną stratyfikacje termiczną latem  płytkie jeziora i stawy  *światło  przenika do osadów dennych stwarzając dogodne warunki dla rozwoju roślinności  ukorzenionej w obrębie całego zbiornika *stratyfikacja termiczna nie występuje *osady  muliste pokrywają całkowicie dno zbiornika   POWSTAWANIE J.  (procesy endogeniczne i  egzogeniczne):  J.tektoniczne:  uformowane w wyniku ruchów skorupy ziemskiej  *epejrogeniczne *uskokowe(rowów tektonicznych, progów tektonicznych) *uskoków  poziomych   J.wulkaniczne:  uformowane w wyniku działalności wulkanicznej *w kanałach  wulkanicznych(kraterowe, kalderytowe, maary) *lawowe  J.osuwiskowe:  tworzą się w  wyniku zablokowania doliny rzecznej materiałem skalnym zdeponowanym w wyniku ruchów  masowych.  J.glacjalne: * w kontakcie z lodem(na powierzchni lodowca, pro glacjalne-  frontalne) *jeziora erozji lodowcowej(cyrkowe, fiordowe) *jeziora akumulacji lodowcowej  (wytopiskowe, morenowe)  J.krasowe : tworzą się w wyniku rozpuszczania skał  węglanowych(wapienie,dolomity) przez infiltrujące wody opadowe wzbogacone w CO2  J.eoliczne:  tworzą się w wyniku deflacji(wywiewania przez wiatr luźnych cząsteczek  mineralnych) przebiegającej na obszarach suchych oraz półsuchych, a także na przybrzeżnych  równinach piaszczystych  J.meteorytowe:  wypełniają kratery uderzeniowe, będące  strukturami geologicznymi powstałymi w wyniku zderzenia meteorytu, asteroidy, komety z  powierzchnią Ziemi   TYPY HYDROLOGICZNE J:   j.bezodpływowe  *naturalne *źródła zasilania: dopływ  podziemny, opad, spływ powierzchniowy *brak odpływu powierzchniowego/dopływ  j.odpływowe  *naturalne *źródło wody: dopływ podziemny, opad, ograniczony spływ  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz