Wody powierzchowne stojące - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wody powierzchowne stojące - omówienie - strona 1 Wody powierzchowne stojące - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

WODY POWIERZCHNIOWE NATURALNE STOJĄCE
Śródlądowe zbiorniki wód stojących:
okresowe
młaki
torfianki
starorzecza
stawy
jeziora
Okresowe (kałuże, stawki) - są to zwykłe drobne zbiorniki wiosenne, wiosenno - letnie i letnio - jesienne. Mogą to też być zbiorniki pojawiające się po ulewach, czyli zwykłe kałuże. Wspólną cechą zbiorników okresowych jest silnie zaznaczony astatyzm dobowych zmian fizyczno - chemicznych, a także ubóstwo planktonu roślinnego. Fauna jest tu zdominowana przez pierwotniaki, wirki, wrotki i owady. Wszyscy mieszkańcy zbiorników okresowych charakteryzują się krótkimi cyklami rozwojowymi i zdolnością bądź zapadaniem w stan anabiozy, bądź wytwarzaniem odpornych na wysychanie jaj spoczynkowych.
Młaki - naturalne wypływy wód podziemnych zarośnięte roślinnością wodno - i wilgociolubną.
Torfianki - powstanie torfowisk niskich zaczyna się od uwarstwienia się osadów na dnie jeziora i zarastania jego brzegów. Stopniowo jezioro zamienia się w grząskie bagno. Zmiana pH na bardzo niskie pociąga za sobą również zmianę szaty roślinnej i zespołów zwierząt w wodach torfowiska niskiego. Zasilane wodami dopływającymi powierzchniowo lub przesączającymi się z głębszych warstw. Wody tych torfowisk są żyzne. Przy dalszym obniżaniu się pH i braku dopływu wody środowisko opanowuje płonnik, a następnie torfowiec Sphagnum. Torfowiec tworzy zwarte skupienia.
Starorzecza - powstają przez odcięcie zakola meandrującej rzeki. Zbiorniki te są zwykle bardzo płytkie, zarośnięte makrolitami i żyzne. Jeśli nie zostały one całkowicie odcięte od rzek nazywają się starorzeczami otwartymi.
Stawy naturalne - to płytkie jeziora o głębokości nie większej niż kilka metrów, a nawet powyżej 1m. warunki życia w stawie niewiele różnią się od warunków w strefie przybrzeżnej jeziora (litoralu). Światło dociera do samego dna, dzięki czemu rośliny zakorzenione mogą żyć w całym obszarze zbiornika. W stawie nie występuje stratyfikacja termiczna. Dzienne i sezonowe zmiany temperatury są duże. „Clear” i „turbin” - różne stany troficzne stawów. Stawy naturalne powstają w zagłębieniach terenu ze względu na niewielką pojemność znajdują się one pod silnym wpływem zlewni.
Jeziora - są naturalnymi, wypełnionymi wodą zagłębieniami o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha i pionowej stratyfikacji termicznej i świetlnej. Zdecydowana większość naszych jezior jest pochodzenia polodowcowego. Wśród jezior o rozwoju harmonicznym wyróżnia się następujące typy troficzne: oligo - , mezo - ,eu - i hipotroficzne. Różnią się one zawartością substancji biogennych i stopniem natlenienia wód hipolimnionu.
Hipotroficzne = politroficzne
Bentos jeziorny ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz