Ekologia wód

note /search

Systemy jakości jezior - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekologia wód
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1666

SYSTEM OCENY JAKOŚCI JEZIOR - SOJJ: Ocena podatności jezior na degradacje na podstawie wskaźników morfometryczno - hydrograficzno - hydrologicznych. Degradacja i klasy czystości jezior. Możemy wyróżnić trzy klasy czynników określających podatność jezior na degradację. Aby uzyskać konkretne wskaźn...

Wody powierzchowne antropogeniczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekologia wód
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

WODY POWIERZCHNIOWE ANTROPOGENICZNE: 1. Płynące: Do wód sztucznych płynących, obok zbiorników zaporowych należą kanały, budowane w celu transportu wodnego między zbiornikami wodnymi, w tym pokonywanie różnicy poziomów wody 2. Stojące: - żwirownia - miejsca odkrywkowego wydobywania żwiru - glini...

Wody powierzchowne stojące - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekologia wód
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

WODY POWIERZCHNIOWE NATURALNE STOJĄCE Śródlądowe zbiorniki wód stojących: okresowe młaki torfianki starorzecza stawy jeziora Okresowe (kałuże, stawki) - są to zwykłe drobne zbiorniki wiosenne, wiosenno - letnie i letnio - jesienne. Mogą to też być zbiorniki pojawiające się po ulewach, czyli ...

Obieg związków w przyrodzie - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekologia wód
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1162

OBIEG WĘGLA bardzo łatwo rozpuszcza się w wodzie występuje w postaci węgla nieorganicznego (DIC), rozpuszczalnego węgla organicznego (DOC), cząsteczkowego węgla organicznego (POC) Pula DIC: składa się z CO2, HC3-, CO3 źródło DIC: rozpuszczalny w wodzie dwutlenek węgla, pochodzący z atmosfery ora...

Zespół organizmów wodnych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekologia wód
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1260

WODY PŁYNĄCE W wodach płynących czynnikiem selekcjujacym jest jednokierunkowy ruch wody. Biocenozy wód płynących są zdominowane przez organizmy bentoniczne. Plankton rzeczny występuje tylko w dużych rzekach, a jego egzystencja jest podtrzymywania przez stałe wymywanie z siedlisk zastoiskowych. Gat...

Zespół organizmów w jeziorach - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekologia wód
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1197

ZESPÓŁ ORGANIZMÓW W JEZIORACH Pelagial jeziorny - strefa otwartej wody jezior z dwiema biocenozami: plankton - organizmy zawieszone w wodzie niezdolne do przeciwstawiania się prądom nekton - organizmy aktywnie przemieszczające się. Frakcje wielkościowe: megaplankton makroplankton mezoplankton...