Zespół organizmów w jeziorach - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zespół organizmów w jeziorach - omówienie - strona 1 Zespół organizmów w jeziorach - omówienie - strona 2 Zespół organizmów w jeziorach - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

ZESPÓŁ ORGANIZMÓW W JEZIORACH
Pelagial jeziorny - strefa otwartej wody jezior z dwiema biocenozami:
plankton - organizmy zawieszone w wodzie niezdolne do przeciwstawiania się prądom
nekton - organizmy aktywnie przemieszczające się.
Frakcje wielkościowe:
megaplankton
makroplankton
mezoplankton
mikroplankton
nanoplankton
pikoplankton
femtoplankton
Plankton: widłonogi Copepoda
bruzdnice Dinophyta
wrotki Rotifera
wioślarki Cladocera Fitoplankton - plankton roślinny, czyli poziom producentów pierwotnych, w jego skład wchodzą sinice i glony.
Sinice nitkowe zawierają 3 rodzaje komórek:
heterocysty - komórki produkujące nitrogenazę umożliwiającą wiązanie azotu atmosferycznego
akinety - spory umożliwiające przetrwanie niekorzystnych warunków
normalne komórki fotosyntetyzujace
Okrzemki - najważniejszy składnik fitoplanktonu, mają około 200 rodzajów i 100000 gatunków; większość z nich żyje w pelagialu jezior i oceanach, ale dość duża grupa to organizmy peryfitowe i bentosowe. Są to zarówno pojedyncze komórki jak i kolonie. Ich unikalną cechą jest budowa ścian komórkowych tworzonych przez związki krzemu.
Zielenice - stosunkowo ważny składnik fitoplanktonu, zwłaszcza w silnie zeutrofizowanych płytkich jeziorach i stawach. Liczne formy kolonijne, np. Volvox. Inne: Desmidia, Netrium, Pediastrum, Staurastum.
Zooplankton - plankton zwierzęcy obejmujący kilka poziomów konsumentów, w jego skład wchodzą: wrotki, orzęski i skorupiaki.
Orzęski - są najliczniejszą grupą organizmów zooplanktonowych, najpospolitsze w pelagialu są gatunku z rodzaju Cadonella, Tintinuidium i Coleps, szczególnie wiosna.
Wrotki - ważny składnik planktonu, dzięki partenogenezie zdolny do szybkiego kolonizowania uwolnionych nisz. Niemal wszystkie gatunki pelagiczne są r - strategami. Struktura gatunkowa zespołu zależy od stanu trofii jezior i odczynu wody.
Crustacea, Copepoda - Cyclopidae zmieniają dietę w trakcie rozwoju; młodsze stadia są roślinożerne, osobniki dorosłe - drapieżniki odżywiające się głównie drobnymi wrotkami. Diaptomidae w całym swoim cyklu rozwojowym odżywiają się fitoplanktonem.
Wioślarki - zwłaszcza te największe są najbardziej efektywnymi filtrami; to one odpowiadają za tzw. fazę czystej wody po zakwicie wiosennym.
Bakterioplankton - w strefie natlenionej przeważają bakterie heterotroficzne - destruenci.
Szczególne cechy biocenoz pelagicznych:
rośliny ze względu na niewielkie rozmiary nie pełnią funkcji strukturotwórczej


(…)

…), larwy jętek i ważek; pluskwiaki (Ranatra - topielica, Velia, Microvelia), chrząszcze (Hygrotus, Dytiscus - pływak), chruściki.
Do najmniej poznanych biocenoz zaliczyć też można zoony. Badania o charakterze faunistyczno - taksonomicznym wykazały, że zespoły zasiedlające skorupy i kolonie zwierząt są często tworzone przez gatunki specyficzna dla tych „żywych siedlisk”

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz