Strateg

Zarządzanie strategiczne - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr inż. Jerzy Mieszaniec
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 385

ZARZĄDZANIE STRATEG. Pogłębianie analizy problemów wewn. (organizacja) i zewn. (otoczenie) prowadzi...

Controlling - pytania na egzamin

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Jolanta Sułowska
  • Controlling
Pobrań: 266
Wyświetleń: 945

controllingu * pojęcie controllingu w ujęciu ... * wymień główne cechy controllingu operacyjnego/strateg...

Wizje rozwoju organizacji - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr inż. Jerzy Mieszaniec
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

. Cel strateg. 5. Cel operacyjny. Wizję tworzy się po to by sformułować cele. To co chcemy osiągnąć...