Strateg

note /search

Zarządzanie strategiczne - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 392

ZARZĄDZANIE STRATEG. Pogłębianie analizy problemów wewn. (organizacja) i zewn. (otoczenie) prowadzi...

Wizje rozwoju organizacji - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

. Cel strateg. 5. Cel operacyjny. Wizję tworzy się po to by sformułować cele. To co chcemy osiągnąć...