Segmentacja strategiczna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Segmentacja strategiczna - omówienie - strona 1 Segmentacja strategiczna - omówienie - strona 2 Segmentacja strategiczna - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

SEGMENTACJA STRATEG. SYSTEMU ORGAN. - OTOCZ.
1. Segmentacja produktowa: czy 2 produkty należą do tego segmentu?
2. Segm. geograficzna: czy ta sama aktywność na 2 różnych rynkach stanowi ten sam
segment? Kryteria zewn. (konkurencja, klienci, współzależności rynkowe) - tak jeżeli odnosi
się do tej samej konkurencji, tych samych klientów. Współcześnie rynki są bardzo
zinstytucjonalizowane, trzeba brać pod uwagę ukryte więzi między rynkamiagregowanie
pewnych działalności w grupy
Kryteria wewn.: 3 obszary funkcjonalne org.: B+R, produkcja i zaopatrzenie, marketing i
sprzedaż; czy 2 różne produkty korzystają ze wspólnych zasobów w tych obszarach?
Etapy segmentacji strategicznej 2 możliwości:
1. 2 etapy:
I - projekt wstępny segmentacji - wstępny podział firmy na strategiczne pola
działalności, układ statyczny, nie rozpatrujemy zmian dot. otocz.
II uwzględnienie czynników mogących spowodować przesunięcia między
segmentami, gł. charakter wewn., ale też zewn.
2. 3 etapy:
I identyfikacja segmentu strateg. wewnątrz firmy
II definicja granic strateg. dla segmentów wyznaczonych w I etapie
III pokrywa się z II - modyfikacja zakresu i zasięgu, który wyznacza się na wyjściowa
pozycję, modyfikacje mogą wynikać z innowacji technolog., zmian w dystrybucji, zmian
zachowań konsumentów
2 pułapki przy segmentacji:
1. Dokonanie za szerokiego, zbyt ogólnego podziału firmy na segmenty - trudno wyznaczyć
adekwatną strategię dla segmentu (nie wolno kojarzyć struktury organizacyjnej firmy z
segmentacją)
2. Formułowanie zbyt wąskich segmentów - dla każdego analiza strat. - bardzo pracochłonne)
W obrębie kryteriów zewn. i wewn wyróżnia się również:
czynniki sukcesu ( od nich zależy przewaga strateg.);
współzależność technologiczną (jak współzależność rynków)
SEGMENT STRATEGICZNY jednorodny zbiór produktów i rynków ze względu na
przyjęte kryteria, odbywa się to w konfrontacji z tymi samymi konkurentami.
Kierownictwo firmy dysponując podziałem na segmenty może zweryfikować strategię
globalną. Obowiązuje tu co najmniej średni horyzont czasu.
Alokacja zasobów w firmie: potencjał kadrowy i l finansowy.
Modyfikacja wstępnego projektu segmentacji obejmuje:
1. innowacje technologiczne:
a.) redukcja liczby segment., zwiększenie liczby segm.
b.) przemieszcz. działalności pomiędzy segm.,
3. kanały dystrybucji obserwowanie zmian preferencji klientów, zmiany rynkowe
sprowadzane do b. niskiego poziomu
czynniki wewn. pojawienie się nowych kompetencji nowe działalności
Analiza portfelowa z jednej strony jest tu atrakcyjność sektora, czy nie dokonać zmiany
(wyjść z sektora, inwestować w inny)
2 współrzędne: atrakcyjność sektora i siła konkurencyjna sektora (konkurencyjność, dystans,
przewaga konkurencyjna)
Procedura portfelowej analizy strategicznej
Analiza sytuacji strat. obecnej
Analiza syt. przyszłej
1. Definicja krytycznych czyn. wewn. i zewn.
5. Prognozowanie trendów dla każd.
(decydują o atrakcyjności sekt. obecnie i
czyn. zewn. (może być kilka
determinują konkurencyjność firmy ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz