Material do cwiczen 3

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Material do cwiczen 3 - strona 1 Material do cwiczen 3 - strona 2 Material do cwiczen 3 - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie strategiczne
dr Sławomir Winch
15.12.2010r.
Macierz ADL
• Pozwala ocenid efekty zaangażowanie firmy
w różne sektory lub grupy produktów
Kryteria – wiek sektora oraz pozycja
konkurencyjna
Macierz ADL
Dojrzałośd sektora
Pozycja konkurencyjna w sektorze
Rozruch
Wzrost
Dojrzałośd
Schyłek
Strategia
naturalna
Dominująca
Rozwój
Silna
Selektywne
Korzystna
inwestowanie
Niekorzystna
Marginalna
Likwidacja
Macierz ADL
Dojrzałośd sektora
Pozycja konkurencyjna w sektorze
Rozruch
Wzrost
Dojrzałośd
Schyłek
Dominująca
Strategia
naturalna
Rozwój
Mikro
Silna
Selektywne
Pralki
Korzystna
Chleb
inwestowanie
Piekar
Niekorzystna
Marginalna
Likwidacja
Strategie
• Ekspansji – dalsze inwestowanie w wybranym
sektorze. Jest zalecana, kiedy sektor jest
atrakcyjny oraz gdy pozycja przedsiębiorstwa
w sektorze jest mocna
• Selektywnego rozwoju –ostrożne
inwestowanie w sektory, w których pozycja
przedsiębiorstwa jest przeciętna
• Ograniczonej obecności – rezygnacja lub
znaczne zmniejszenie nakładów
inwestycyjnych w sektorze
Macierz Mc Kinseya
• Macierz Mc Kinseya służy do prezentacji portfela
działalności przedsiębiorstwa zdywersyfikowanego
– działającego w kilku sektorach.
• Wykorzystanie – określenie kierunków rozwoju
firmy zdywersyfikowanej, wytypowanie jednostek
strategicznych, które będą rozwijane intensywnie,
selektywnie oraz tych, które będą redukowane.
Służy do rozdziału zasobów firmy na poszczególne
jednostki strategiczne
Strategie w polach macierzy atrakcyjności sektorów
Pozycja konkurencyjna
Stopieo
atrakcyjności
sektora
Wysoka
Średnia
Niska
Wysoki
- Wzrost
- dążenie do dominacji
- maksymalne
inwestycje
- Identyfikacja
segmentów wzrostu
- silne inwestowanie
-utrzymanie pozycji
- Utrzymanie ogólnej
pozycji
- szukanie dochodów
- inwestycje
zapewniające
utrzymanie udziału
Średni
- Oceo możliwości
przywództwa przez
segmentacje
- zidentyfikuj słabości
- Wykreuj mocne strony
-Zidentyfikuj segment
wzrostu
-Specjalizacja
-Selektywne
inwestowanie
- Zmniejszyd asortyment
-- minimalne inwestycje-Pozbycie się
-Specjalizacja
- poszukiwanie nisz
-- rozważ nabycie
-Specjalizacja
- poszukiwanie nisz
- Rozważ wyjcie z
sektora
- Zaufad polityce lidera
- przejąd dochody
konkurentów
-- wyjście i pozbycie się
Niski
Strategie w polach macierzy atrakcyjności sektorów
Pozycja konkurencyjna
Stopieo
atrakcyjności
Wysoka
Średnia
Niska
sektora
Wysoki
1
2
Średni
3
Niski
Strategie w polach macierzy atrakcyjności sektorów - dwiczenie
Pozycja konkurencyjna
Stopieo
atrakcyjności
Wysoka
Średnia
Niska
sektora
Chleb
Wysoki
ZX4
Średni
Niski
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz