Analiza strategiczna - ściąga

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza strategiczna - ściąga - strona 1 Analiza strategiczna - ściąga - strona 2 Analiza strategiczna - ściąga - strona 3

Fragment notatki:

W.1. DZIEDZINY KLUCZOWE 1. Studia prospektywne kreowanie przyszłości firmy, miast (nie prognozowanie, nie ekstrapolacja); przedmiot s.p. - otoczenie. * scenariusze przyszłości - dot. otoczenia firmy, przy wielu scenariuszach- metascenariusz * wizje rozwoju (wizja zintegrowana) 2. Polityka strategiczna (strukturalna) = cele+ strategie+ instrumenty. Podstawowe narzędzia: projekty strategiczne (np. organizacyjne , inwestycyjne) systemy, procedury. Polityka ta zmienia struktury, kreuje nowe wartości 3. Zarządzani e strategiczne - zarządzanie relacjami organizacji z otoczeniem. Posługuje się polityką strategiczną; zarządzając podejmujemy decyzje 4. Analiza strategiczna - można sformułować cele i problemy strategiczne (krótko, długo i średnioterminowe), kt. dotyczą obszarów funkcjonalnych firmy (firmy mają zachowywać się pro aktywnie - przygotowanie się na zmiany kt. zajdą w otoczeniu). Istota a.s . - diagnoza strategiczna firmy i otoczenia - analiza sytuacji strateg. (szanse i zagrożenia, mocne i słabe strony firmy). Dw a typy SA * od zewn. do wewn. - od otoczenia do firmy * od wewn. na zewn. A.s. na trzech poziomach (różne narzędzia i strategie) : dla obiektu jako całości , strategie biznesowe (działalność), obszary funkcjonalne. Opcje strategii globalnych: biznesowe , funkcjonalne (finansowe, marketingowe, personalne).
W. 2. OTOCZENIE JAKO PRZEDMIOT STUDIÓW PROSPEKTYWNYCH STRATEGIA - ciąg decyzji podejmowanych w związku z otoczeniem; wyznacza najkorzystniejszą współpracę z otoczeniem. OTOCZENIE ↔ ORGANIZACJA - podejście systemowe . Etapy analizy : * I. rozpoznanie systemu * identyfikacja relacji między org. a otocz. Typy relacji między org. a otocz . 1. komunikowanie się 2. transakcje - wymiana powinna być ekwiwalentna (obie strony mają być zadowolone)- przepływ dóbr i pieniędzy oraz usług. 3. Interakcja : konkurencja lub kooperacja. II. Po rozpoznaniu systemu stosujemy dwa podejścia : 1. od zewn. do wewn. 2. od wewn. do zewn. OTOCZENIE -składa się z zestawu czynników, zmiennych, uwarunkowań, sił oraz zbioru aktorów, instytucji i organizacji mających wpływ na organizację. 1. Ot. przedmiotowe (czynniki, warunki) 2. Ot. podmiotowe (aktorzy, instytucje) W st. prospektywnych, kt. dotyczą otoczenia - nacisk na przyszłość → jak będzie ewoluował układ sił , jak będą wyglądały czynniki . Koncentrujemy się na otoczeniu bo jest źródłem :
1. Niepewności - działamy w otoczeniu o niepełnej informacji 2. Ryzyka - trzeba zebrać max informacji o otoczeniu by minimalizować ryzyko ; gł. źródło zagrożeń : konkurencja , presja ze strony dostawców i nabywców (aby sobie z nimi radzić trzeba je rozpoznać, ocenić, przewidzieć). 3. Problemów- przyczyną jest brak : elastyczności organizacji, umiejętności dostosowania się, kompetencji.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz