Analiza wewnętrzna

Analiza SWOT - Analiza wewnętrzna

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Marketing
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1204

jej wnętrza. Analiza wewnętrzna w przedsiębiorstwie ma na celu określenie i ocenę zarówno materialnych...

Controlling i benchamrking( sem. IV)

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Ewa Leszczyńska
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

branżach) Etapy:  Wyznaczenie obiektu benchmarkingu  Analiza wewnętrzna  Wyznaczenie partnera  Analiza...

Strategia-opracowanie

  • Politechnika Gdańska
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

- zagrożenia Analiza wewnętrzna - atuty - słabości Alternatywy strategiczne Strategiczny poziom biznesu...