Analiza SWOT - Analiza wewnętrzna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza SWOT  - Analiza wewnętrzna - strona 1 Analiza SWOT  - Analiza wewnętrzna - strona 2 Analiza SWOT  - Analiza wewnętrzna - strona 3

Fragment notatki:


1.WstępNa początku lat dziewięćdziesiątych planowanie i zarządzanie strategiczne stało się
przedmiotem żywych dyskusji. Potem stało się niesłusznie zresztą instrumentem
krytykowanym jako niezbyt przydatnym w praktyce. Okazało się, że w wielu
przedsiębiorstwach, w których sporządzono strategiczne plany rozwoju, proces decyzyjny
w praktyce nie odwoływał się do nich, zatem strategia stała się jedynie archiwalnym
dokumentem. Czy jednak tak musi być?
Odwołując się do tego doświadczenia, aby pokazać, że planowanie strategiczne nie jest
fałszywym krokiem, należy przyjąć że planowanie strategiczne stanowi część pewnej
całości, jeśli jest narzędziem wykorzystywanym świadomie w procesie podejmowania
decyzji.

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu).
Analiza SWOT jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron organizacji
oraz badania szans i zagrożeń jakie stoją przed organizacją.
Każda organizacja posiada słabe strony. Jednak zbyt duża ich ilość może spowodować, że organizacja nie utrzyma się na rynku konkurencyjnym, a inwestycja może przynieść starty, zamiast spodziewanych zysków.
Ogólne wytyczne wynikające z analizy SWOT są bardzo proste, ale niestety trudne do
realizacji: unikać zagrożeń, wykorzystywać szanse, wzmacniać słabe strony, opierać się na mocnych stronach.

Analiza SWOT
1.Wstęp
Na początku lat dziewięćdziesiątych planowanie i zarządzanie strategiczne stało sięprzedmiotem żywych dyskusji. Potem stało się niesłusznie zresztą instrumentemkrytykowanym jako niezbyt przydatnym w praktyce. Okazało się, że w wieluprzedsiębiorstwach, w których sporządzono strategiczne plany rozwoju, proces decyzyjnyw praktyce nie odwoływał się do nich, zatem strategia stała się jedynie archiwalnymdokumentem. Czy jednak tak musi być?Odwołując się do tego doświadczenia, aby pokazać, że planowanie strategiczne nie jestfałszywym krokiem, należy przyjąć że planowanie strategiczne stanowi część pewnejcałości, jeśli jest narzędziem wykorzystywanym świadomie w procesie podejmowaniadecyzji. W przeciwnym wypadku faktycznie staje się jedynie dekoracją, fasadą, iluzjąuporządkowanej struktury. Miarą skuteczności funkcjonowania firmy jest nie tylko planowanie,lecz przede wszystkim zarządzanie strategiczne. Jest nią taka kultura organizacji, która - poprzez świadome i ciągłe doskonalenie wykorzystuje dostępne zasoby do osiągania ważnych celów lokalnejwspólnoty. 1 - str.112Model zarządzania strategicznego jest modelem dynamicznym. W miarę realizacji zadańfirma znajduje się w ciągle zmieniających się warunkach. Zmieniają się oczywiście takżeludzie albo w wyniku rotacji kadrowej, albo też w wyniku zdobywania nowychdoświadczeń i rozwoju własnej kariery. Stałe doskonalenie gotowości firmy do realizacjinowych zadań jest nieodłączną cechą zarządzania strategicznego.Warto zauważyć jeszcze inną właściwość. Jak widać, model zarządzania strategicznegowskazuje nie tylko na to, by doskonalić i usprawniać działanie, lecz także na to, aby robić rzeczy właściwe. Można więc powiedzieć, że wdrażając zarządzanie strategiczne,opowiadamy się za wybieraniem do realizacji najważniejszych (strategicznych)przedsięwzięć i gotowością do ich realizacji, osiąganą dzięki stałemu doskonaleniusprawności organizacyjnej firmy i jej zespołu. 2 - str.402Wdrożenie zarządzania strategicznego jest proste i nie wyma

(…)

…, jeden ciągnik siodłowy z naczepą, trzy samochody dostawcze. Samochody wykorzystujemy zarówno do transportu naszych produktów do klientów jak również do odbierania materiałów i surowców od naszych dostawców, posiadanie własnego taboru transportowego pozwala nam na utrzymanie niskich kosztów działalności co odbija się pozytywnie na cenie.
SŁABE STRONY
Słaby image firmy. Jest to związane częściowo z wysoką…
… ? Czy konkurenci spostrzegają twoje słabe strony, których ty nie spostrzegasz ? Czy twoi konkurenci robią coś lepiej od ciebie ? Analizę SWOT można z równym powodzeniem zastosować do dowolnego przedsięwzięcia inwestycyjnego. W ramach tej analizy należy rozważać czynniki zasadnicze dla funkcjonowania firmy. Wszystkiego bowiem nie można wyliczać i oceniać. Należy tutaj uwzględnić głównie takie dziedziny…
… oraz analizy jej wnętrza. Analiza wewnętrzna w przedsiębiorstwie ma na celu określenie i ocenę zarówno materialnych i niematerialnych czynników sprzyjających rozwojowi mu lub utrudniających jego funkcjonowanie obecnie jak i w przyszłości. Zatem celem tego typu analizy jest wskazanie wszystkich tych elementów i zasobów przedsiębiorstwa, które mogą być traktowane jako niewątpliwe atuty czyli jakby walory odróżniające je od konkurentów na rynku. Ch. Fournier proponuje, aby przedmiotem tej analizy były następujące zagadnienia z punktu widzenia analizy wewnętrznej i zewnętrznej firmy, związane z zasadniczymi jej punktami : 1. zdolności marketingowe znajomość potrzeb klientów i zmian tych potrzeb. gama konkurencyjnych produktów lub usług polityka cenowa 2. zdolności innowacyjne
innowacje w zakresie produktów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz