Marketing

note /search

Egzamin 2012/2013

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 987
Wyświetleń: 7147

Termin 1 1grupa: 1.Jakie 3 narzedzia promocji może stosować producent materiałów biurowych do niezależnych pośredników. 2. Jakie 3 działania maja realizować pośrednicy aby wspierać działalność producenta samochodów osobowych(oprócz transakcji kupno - sprzedaż). 3. Wymienić 3 czynniki otoczenia ...

Egzamin 2010/2011

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 749
Wyświetleń: 5138

MARKETING   EGZAMIN A 1)   Na podstawie producenta rozpuszczalników organicznych wyjaśnić popyt złączony. Dobrem podstawowym są rozpuszczalniki organiczne, dobrem komplementarnym do tego dobra są farby olejne (przy malowaniu farbą olejną cz...

Kierunki rozwoju współczesnego marketingu

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Marketing
Pobrań: 1617
Wyświetleń: 4130

Wykład 26.11.2006 Kierunki rozwoju współczesnego marketingu R. Niestrój Marketing - sfera decyzji i działań przedsiębiorczych związanych z wyborem i kształtowaniem rynku zbytu oraz stosunków wymiennych z nabywcami (funkcja biznesowa). Marketing - koncepcja uprawiania biznesu (koncepcja marketin...

Egzamin - orientacja produkcyjna

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Marketing
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 2751

0101W orientacji produkcyjnej uwaga kierownictwa przedsiębiorstwa koncentruje się na: 1. masowej produkcji standardowych produktów, 2. wytwarzaniu produktu po niskich kosztach, 3. doskonaleniu technologii wytwarzania produktu, 4. badaniu preferencji i popytu konsumentów na produkty wytwarzane p...

Kierunki rozwoju współczesnego marketingu - Marketing transakcyjny

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Marketing
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2541

MARKETING Wykładowcy (4 osoby): Roman Niestrój - Kierunki rozwoju współczesnego marketingu . Egzamin pisemny WYKŁAD 1 : 04.11.2006 ROZWÓJ WSPÓŁCZESNEGO MATKETINGU Marketing rozpoczyna się rozmową o kliencie, poprzez rynek docelowy, marketi...

Wartości

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Marketing
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1498

Kierunki rozwoju współczesnego  marketingu  • Marketing – sfera decyzji i działań przedsiębiorczych  związanych z wyborem i kształtowaniem rynku zbytu  oraz stosunków wymiennych z nabywcami (funkcja  biznesowa).  • Marketing – koncepcja uprawiania biznesu  (koncepcja marketingowa - klasyczna).  •...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2303

Cechy reklamy amerykańskiej  – reklama twarda, odnosi się do indywidualnych problemow i  osobistych potrzeb. Posluguje się słynnymi postaciami, skupia się na cechach produktow. Przytacza  racjonalne argumenty, wyniki badan. Wychodzi z zalozenia, ze odbiorca nic nie wie o tym produkcie.  Agresywni...

Cena i promocja czynnik ustalania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1232

Czynniki ustalania ceny w marketingu międzynarodowym  Wewnętrzne   Cele strategiczne firmy   Zakres umiędzynarodowienia firmy   Stopień centralizacji zarządzania marketingiem   Horyzont działania na rynku międzynarodowym   Charakter produktu   Międzynarodowy cykl życia produktu  Zewnętrzne   Ogól...

Firma i jej strategie na rynku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1505

Marketing  – sztuka oferowania odpowiedniego produktu po odpowiedniej cenie w  odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie odpowiedniemu klientowi w celu zysku.  Dlaczego jest ważny?   Zwiększające się otwarcie rynków i gospodarki światowej   Rosnąca konkurencja między podmiotami, nawet znacznie od ...

Produkt i jego adaptacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1729

Produkt:   zbiór korzyści stanowiących dla konsumenta satysfakcję z zakupu   każdy obiekt wymiany:   dobro materialne   usługa   miejsce   organizacja   idea  Struktura produktu:  1. rdzeń produktu (zaspokojona przez produkt potrzeba)  2. produkt rzeczywisty: kształt, kolor, jakość opakowania  3....