wartości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wartości - strona 1 wartości - strona 2 wartości - strona 3

Fragment notatki:


Kierunki rozwoju współczesnego  marketingu  • Marketing – sfera decyzji i działań przedsiębiorczych  związanych z wyborem i kształtowaniem rynku zbytu  oraz stosunków wymiennych z nabywcami (funkcja  biznesowa).  • Marketing – koncepcja uprawiania biznesu  (koncepcja marketingowa - klasyczna).  • Marketing „z przymiotnikami” – alternatywne  koncepcje uprawiania marketingu.  Ewolucja marketingu     Główne płaszczyzny zmian:  • Cele i zadania marketingu w przedsiębiorstwie  • B. Rozwój technicznych możliwości i  instrumentów działalności marketingowej.  Ewolucja celów i zadań marketingu  Ze względu na charakter ogólnych celów  marketingu można wyodrębnić co najmniej  trzy etapy jego rozwoju:  I. marketingu transakcyjnego,   II. marketingu ekspansywnego,  III. marketingu ukierunkowanego na wartość.   I. Marketing transakcyjny  • Głównym celem marketingu transakcyjnego jest zapewnienie  zbytu wytwarzanych przez przedsiębiorstwo produktów.  • Rola marketingu w przedsiębiorstwie  polega na wspieraniu  wysiłków służb handlowych zmierzających do sprzedania tego  co firma wytworzyła lub zdobycia odpowiednich zamówień i  zleceń produkcyjnych. Cel ten marketing realizuje przez:   – jak najlepsze rozprowadzenie wyrobów na rynku,  – przyciągnięcie uwagi i wzbudzenie zainteresowania potencjalnych  nabywców,  – przekonanie klienta o korzystności zakupu i doprowadzenie do  zawarcia transakcji.    Marketing transakcyjny (c.d.)  • Skupienie marketingu na wspieraniu bieżącej  sprzedaży sytuuje go na drugorzędnej pozycji w  hierarchii czynników sukcesu przedsiębiorstwa.   • Dominuje wówczas strategia określana jako  marketing masowy lub niezróżnicowany ,  oparta na  reklamie w środkach masowego przekazu,  skierowanej na cały rynek lub jego makrosegmenty,  wyodrębniane w oparciu o ogólne kryteria opisowe -  głównie demograficzne.     II. Marketing ekspansywny  Cel: zapewnienie systematycznego wzrostu przychodów ze  sprzedaży i zysków przez:   • zwiększanie penetracji rynku,   • zdobywanie nowych rynków przez:  – ekspansję geograficzną,   – kreowanie rynków dodatkowych,   – segmentację nabywców i plasowanie (pozycjonowanie) produktów;   • wprowadzanie na rynek modernizowanych i nowych  produktów (dywersyfikacja produktu).  Marketing ekspansywny (c.d.)  Formuła   S – T – P  gdzie:   –  S (segmenting)  -  podział tworzących dany rynek nabywców na  względnie jednorodne grupy,   –  T (targeting)  – wybór i wskazanie jako obiektu marketingowego  oddziaływania tego segmentu rynku, który stwarza firmie największą  szansę osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, oraz  

(…)

… układu
partnerskiego.
B. Rozwój technicznych możliwości
i instrumentów działania
• Rozwój technologii informacyjnej i
komunikacyjnej,
• Wzrastająca elastyczności nowoczesnych
systemów produkcyjnych.
Rozwój technicznych możliwości i
instrumentów działania
Marketing bezpośredni oparty na komputerowych bazach danych.
• Marketingowe bazy danych obejmują zespoły celowo
dobranych informacji zapisanych…
… jest
odzwierciedleniem opinii inwestorów na
temat zdolności menedżerów do tworzenia
długookresowych zysków przewyższających
koszt zaangażowanego kapitału.
• Zadaniem marketingu jest tworzenie i
wykorzystywanie aktywów marketingowych w
celu generowania przyszłych zysków o
dodatniej zaktualizowanej wartości netto.
• Marketing wartości jest procesem zarządczym
ukierunkowanym na maksymalizowanie
zwrotów dla właścicieli…
… i tworzenia nowej wartości z udziałem
indywidualnego klienta i dzielenia się korzyściami w ramach układu
partnerskiego.
B. Rozwój technicznych możliwości
i instrumentów działania
• Rozwój technologii informacyjnej i
komunikacyjnej,
• Wzrastająca elastyczności nowoczesnych
systemów produkcyjnych.
Rozwój technicznych możliwości i
instrumentów działania
Marketing bezpośredni oparty na komputerowych bazach…
… przekazywane przez firmy produkcyjne i
handlowe działające w pierwszej strefie.
Rozwój technicznych możliwości i
instrumentów działania
• Rozwój wyspecjalizowanej obsługi marketingu w zakresie
takich działań jak: badania rynku, reklama, promocja
sprzedaży, akwizycja, telemarketing i wiele innych, stwarza
nowe możliwości i uwarunkowania dla organizacji zarządzania
marketingiem.
• Organizacja ta w coraz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz