Zasady i reguły marketingowego działania na rynku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 630
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady i reguły marketingowego działania na rynku - strona 1 Zasady i reguły marketingowego działania na rynku - strona 2 Zasady i reguły marketingowego działania na rynku - strona 3

Fragment notatki:

ZASADY I REGUŁY MARKETINGOWEGO DZIAŁANIA FIRM NA RYNKU
Zasady i reguły marketingowe:
Dążenie do realizacji ekonomicznych celów przedsiębiorstwa przez zadowolenie klientów i zaspokojenie ich potrzeb.
Świadomy wybór rynku, który się chce i potrafi obsługiwać. Należy dokonać tzw. Segmentacji rynku kierując oferty nie do wszystkich klientów, ale do jednorodnej grupy nabywców pod względem potrzeb, motywacji i preferencji stanowiących segment.
Podstawowym warunkiem opracowania skutecznej strategii wejścia na rynek jest dysponowanie możliwie szczegółowymi informacjami na temat potrzeb i motywów potencjalnych nabywców. Stąd wynika znaczenie badania rynku jako istotnej zasady postępowania marketingowego.
Oddziaływanie na konkretny rynek nie poszczególnymi instrumentami ale odpowiednio ukształtowaną ich kompozycją, tzw. marketing-mix.
AD 1. Kluczem do profesjonalnego marketingu jest zaspokojenie realnych potrzeb nabywców lepiej niż jakikolwiek konkurent, bo zadowolony klient, to najlepsza reklama dla firmy.
AD 2. Szanse rozwojowe każdej firmy są związane z wyborem rynku docelowego. To decyzja strategiczna firmy. Współczesny marketing postuluje podział rynku na segmenty. Segmentacja ogranicza niepewność w podejmowaniu decyzji poprzez lepsze usytuowanie produktu na rynku z punktu widzenia potrzeb nabywców jak również atutów konkurencyjnej oferty.
AD 3. Firma ma świadomość do kogo kierować reklamę, w których miejscach oferować produkty oraz jaką strategię cenową zastosować.
AD 4. Skuteczność marketingu uwarunkowana jest doborem instrumentów, za pomocą których firma działa na rynku, czyli tzw. kompozycję marketingu-mix.
Marketing-mix jest to kompozycja celów, zespół instrumentów stosowanych w różnych proporcjach i z różnym nasileniem - zależnie od:
sytuacji (finansowej, kadrowej, technicznej)
charakteru rynku
rodzaju produktu
zachowań konsumenckich na rynku
Instrumenty marketingowe
Wśród rozmaitych prób przedstawienie typowej struktury marketingu-mix największą popularność zyskała tzw. „koncepcja czterech P”:
product - produkt i jego bezpośrednie wyposażenie
price - cena
place - miejsce sprzedaży (dystrybucja)
promotion - promocja
AD 1. (product) Co firma zamierza zaoferować nabywcy (jaką korzyść) i jak chce wyróżnić swoją ofertę wśród innych.
AD 2. (price) Na jakich warunkach finansowych produkt może wejść w posiadanie nabywcy.
AD 3. Gdzie i kiedy oraz w jakich warunkach produkt będzie oferowany finalnemu odbiorcy i w ajaki sposób będzie rozprowadzony do tych miejsc.


(…)

… - związane z obsługą procesu kupna-sprzedaży.
Funkcje w dziedzinie zarządzania marketingowego - obejmującego analizę marketingową, strategiczną i operacyjne planowe organizowanie marketingu.
Funkcje społeczne - kreowanie wizerunku firmy w otoczeniu, kreowanie potrzeb i określonych zachowań konsumentów na rynku.
Znaczenie marketingu
Znaczenie marketingu określają zasady koncepcji marketingowej:
Przyjęcie za punkt wyjścia potrzeb i wymagań nabywców zanim zostanie podjęty proces produkcyjny zmniejsza ryzyko działania firmy na rynku.
Poprzez segmentację rynku umożliwia identyfikację nisz rynkowych (nisza rynkowa jest to nie zaspokojona potrzeba określonego segmentu rynku). Identyfikacja nisz daje firmie szans e nowych działań i rynków.
Marketing narzuca określoną dyscyplinę myślenia i podejmowania decyzji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz