Kierunki rozwoju współczesnego marketingu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1295
Wyświetleń: 3626
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu - strona 1 Kierunki rozwoju współczesnego marketingu - strona 2 Kierunki rozwoju współczesnego marketingu - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 26.11.2006
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu R. Niestrój Marketing - sfera decyzji i działań przedsiębiorczych związanych z wyborem i kształtowaniem rynku zbytu oraz stosunków wymiennych z nabywcami (funkcja biznesowa).
Marketing - koncepcja uprawiania biznesu (koncepcja marketingowa - klasyczna).
Marketing „z przymiotnikami” - alternatywne koncepcje uprawiania marketingu.
Ewolucja marketingu Główne płaszczyzny zmian:
Cele i zadania marketingu w przedsiębiorstwie
Rozwój technicznych możliwości i instrumentów działalności marketingowej
Ewolucja celów i zadań marketingu Ze względu na charakter ogólnych celów marketingu można wyodrębnić co najmniej trzy etapy jego rozwoju:
Marketingu transakcyjnego
Marketingu ekspansywnego
Marketingu ukierunkowanego na wartość
Marketing transakcyjny Głównym celem marketingu transakcyjnego jest zapewnienie zbytu wytwarzanych przez przedsiębiorstwo produktów
Rola marketingu w przedsiębiorstwie polega na wspieraniu wysiłków służb handlowych zmierzających do sprzedania tego, co firma wytworzyła lub zdobycia odpowiednich zamówień i zleceń produkcyjnych. Cel ten marketing realizuje przez:
Jak najlepsze rozprowadzenie wyrobów na rynku,
Przyciągnięcie uwagi i wzbudzenie zainteresowania potencjalnych nabywców,
Przekonanie klienta.
Skupienie marketingu na wspieraniu bieżącej sprzedaży sytuuje go na drugorzędnej pozycji w hierarchii czynników sukcesu przedsiębiorstwa.
Dominuje wówczas strategia określana jako marketing masowy lub niezróżnicowany i oparta na reklamie w środkach masowego przekazu, skierowanej na cały rynek lub jego makrosegmanty, wyodrębnienie w oparciu o ogólne kryteria opisowe - głównie demograficzne.
Marketing ekspansywny Cel: zapewnienie systematycznego wzrostu przychodów ze sprzedaży i zysków przez:
Zwiększenie penetracji rynku
Zdobywanie nowych rynków przez:
Ekspansje demograficzną'
Kreowanie rynków dodatkowych
Segmentację nabywców i plasowanie (pozycjonowanie) produktów
Wprowadzanie na rynek modernizowanych i nowych produktów (dywersyfikacja produktu)
Formuła S - T - P Gdzie:
S (segmenting) - podział tworzących dany rynek nabywców na względnie jednolite grupy,
T (targeting) - wybór i wskazanie jako obiektu marketingowego oddziaływania tego segmentu, który stwarza firmie największą szansę osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, oraz
P (positioning) - określenie cech oferty pozwalających ją właściwie umiejscowić (uplasować) w świadomości nabywcy.


(…)

…,
Ciągły proces poszukiwania i tworzenia nowej wartości z udziałem indywidualnego klienta i dzielenia się korzyściami w ramach układu partnerskiego.
Rozwój technicznych możliwości i instrumentów działania
Rozwój technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Wzrastająca elastyczność nowoczesnych systemów produkcyjnych
Marketing bezpośredni oparty na komputerowych bazach danych
Marketingowe bazy danych…
… wpływającym na rynkową wartość firmy poprzez:
wzrost przychodów ze sprzedaży (efekt doświadczenia i efekt skali)
szybsze przekroczenie progu rentowności
perspektywę dalszego wzrostu i trwałość przyszłych zysków zmniejszenie przewidywanego ryzyka niestabilności przepływów finansowych
Drogi wzrostu firm
zwiększenie wskaźnika stałych klientów
zwiększenie wartości transakcji
pozyskiwanie nowych klientów
nowe…
…, telemarketing i wiele innych, stwarza nowe możliwości i uwarunkowania dla organizacji zarządzania marketingiem
Organizacja ta w coraz większym stopniu orientuje się koordynację działań (własnych i zleconych) związanych z określoną kategorią produktu i/lub nabywców, niż na samodzielnej realizacji poszczególnych funkcji marketingowych.
Marketing wartości
Przesłanki dalszej ewolucji marketingu
Postępująca…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz