Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

note /search

Konstrukcje betonowe - obliczenia statystyczne

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2618

styczeń 1999 POLSKA NORMA Numer:  PN-B-03264:1999 Tytuł:  Konstrukcje betonowe,  elbetowe i spr ę  one - Obliczenia statyczne i projektowanie Grupa ICS:  91.080.40 Deskryptory:  0067918A  -  konstrukcje  betonowe,  0580346  -  konstrukcje  elbetowe,  0225651  -  beton,  0236904  -  beton zbrojony, ...

Egzamin wstępny UEK Kraków FINANSE - materiały

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Finanse
Pobrań: 10941
Wyświetleń: 22099

in. zagadnienia takie jak: etymologia pojęcia finanse, współczesne rozumienie finansów, finanse w ujęciu podmiotowym, istota zjawisk finansowych, system finansowy, kryzys finansowy, kategorie finansowe, system bankowy w gospodarce rynkowej, bank centralny i polityka pieniężna, banki komercyjne, ryne...

ANALIZA FINANSOWA SZJ i SZŚ procedura

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Analiza finansowa
Pobrań: 308
Wyświetleń: 11410

Dokładna tematyka notatki jest następująca: cel procedury, przedmiot i zakres procedury, terminologia odpowiedzialność, główny księgowy, zastępca głównego księgowego, kierownicy komórek organizacyjnych, pracownicy działu księgowości, opis postępowania, informacje ogólne, określenie i podział kosztó...

Zarządzanie wiedzą i eksploracja danych

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1491

Zarządzanie wiedzą i eksploracja danych na potrzeby marketingu Streszczenie W związku z poliferacją systemów informacyjnych i technologii, w biznesie cały czas wzrasta możliwość akumulacji dużych ilości informacji o klientach w baza...

Amerykański kodak twierdzi

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1645

Amerykański Kodak twierdzi, że chcąc wylansować aparat fotograficzny jako produkt dla mężczyzn, należy napisać na pudełku: "pięć milionów pikseli". Jeśli produkt jest dla kobiet, lepiej napisać: "prosty w obsłudze". Jak z dowcipu o blondynkach? Amerykanie twierdzą, że to dział...

Stereotypy

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Rynek Unii Europejskiej
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2240

POSTRZEGANIE POLAKÓW ORAZ STEREOTYPY NA TEMAT POLAKÓW I INNYCH NACJI W HISZPANII „ Stereotyp   - słowo to wywodzi się od greckiego stereos, co oznacza „przestrzenny” i typos, co należy tłumaczyć jako „wzorzec”.   Stereotyp to   pojęcie , które oznacza generalizację dotyczącą pewnej   grupy , a ta...

Umowy prawo handlowe

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo handlowe
Pobrań: 875
Wyświetleń: 2807

PRAWO HANDLOWE umowy regulujące przeniesienie praw umowa sprzedaży (art. 535) ( sprzedawca, kupujący ) S. zobowiązuje się przenieść własność rzeczy i wydać rzecz a K. zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić S. Cena sztywna obowiązuje niezależnie od postanowień w umowie, różnica miedzy otrzyma...

Wykłady

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia
Pobrań: 3472
Wyświetleń: 6230

SOCJOLOGIA  1. Oblicza socjologii:  1)  Socjologia jako dyscyplina naukowa  a)  Instytucjonalne usytuowanie socjologii  b)  Przedmiot socjologii  c)  Swoistość metod  d)  Własna historia i dorobek  2)  Socjologia jako wiedza społeczna:  a)  Wiedza o innych uczestnikach społeczeństwa  b)  Wiedza o...

Podstawy socjologii - Grupy celowe

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 3507

Grupy celowe Funkcjonują wg. innych reguł niż pozostałe grupy społeczne Członków łączy tylko sformalizowana więź Powoływane do realizacji określonych celów Powstają wg. Potrzeb i przekształcają się w interesy uczestników Potrzeby uczestników interesy uczestników cel grupy Interesem grupy celowe...

Pytania - socjologia

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia
Pobrań: 2142
Wyświetleń: 5278

1. Co to sa czynnosci pozalogiczne   2. wymien i krotko omow potrzeby wg. Malinowskiego   3. pojecie klasy (warswy) spolecznej w ujeciu perspektywy funkcjonalnej   4. omow zwiazki woluntarystyczne teorii dzialania Parsonsa   5. czy czlowiek jest istota spoleczna? podaj konkretne przyklady   6. za...