umowy prawo handlowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 868
Wyświetleń: 2695
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
umowy prawo handlowe - strona 1 umowy prawo handlowe - strona 2 umowy prawo handlowe - strona 3

Fragment notatki:


PRAWO HANDLOWE
umowy regulujące przeniesienie praw umowa sprzedaży (art. 535) ( sprzedawca, kupujący )
S. zobowiązuje się przenieść własność rzeczy i wydać rzecz a K. zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić S.
Cena sztywna obowiązuje niezależnie od postanowień w umowie, różnica miedzy otrzymana kwota a cena sztywna powinna zostać zwrócona K.
Roszczenia dotyczące ceny sztywnej, minimalnej i maksymalnej przedawniają się po roku od dnia zapłaty
Wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży
Sprzedaż na odległość: wydanie rzeczy nastąpiło gdy S. powierzył ją przewoźnikowi
S. zobowiązany jest udzielić K. potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dot. Rzeczy oraz wydać posiadane dokumenty
gry brak inf. dot. kosztów: s. ponosi koszty wydania (zmierzenia, zwarzenia), opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu i przesłania, natomiast k. ponosi koszty odebrania
jeżeli rzecz ma być przesłana do miejsc, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia koszty ubezpieczenia i przesłania ponosi K.
inne koszty ponoszą po połowie
Gdy K. zwleka z odebraniem rzeczy, S. może rzecz oddać na przechowania na koszt i niebezpieczeństwo K.
umowa zamiany (art. 603) każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy (stosuje się przepisy o sprzedaży)
umowa kontraktacji (art. 613) (producent rolny i kontraktujący)
producent rolny (grupa producentów) zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontrahentowi oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju
powinna być zawarta na piśmie
dostawy (art. 605) dostawca i odbiorca
dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczenia częściami lub periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny
umowa powinna byś stwierdzona pismem
umowa pożyczki (art. 720)
dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną sumę pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości
umowa, której wartość przenosi 500zł powinna być stwierdzona pisemnie
roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedawnia się po upływie 6 miesięcy od chwili gdy przedmiot miał być wydany
jeżeli termin zwrotu pożyczki nie został ustalony dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu 6 tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę


(…)

… agencji (art. 758)
umowa komisu (art. 765) (komisant i komitent)
komisant zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizją) w zakresie swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitent), lecz w imieniu własnym
gdy komisant zawarł umowę na warunkach korzystniejszych od warunków oznaczonych przez komitenta, uzyskana korzyść należy się komitentowi
Do umowy…

odpowiedzialność solidarna
składający może w każdym czasie żądać zwrotu rzeczy oddanej na przechowanie
zwrot rzeczy powinien nastąpić w miejscu, gdzie miała być przechowana
umowa przewozu (art. 774)
przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy
roszczenia z umowy przewozu osób przedawniają się z upływem roku od dnia wykonania przewozu, a gdy przewóz nie został wykonany od dnia kiedy miał być
umowa spedycji (art. 794) (Spedytor)
spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności własnego przedsiębiorstwa do wysłania lub odbioru przesyłki alko do dokonania innych usług związanych z jej przewozem
stosuje się przepisy o umowie zlecenie
Spedytor jest odpowiedzialny za przewozników i dalszych spedytorów, którymi posługuje sie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz