Prawo handlowe

note /search

Zasady reprezentacji spółki jawnej, rodzaje spółek - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2093

Zasady reprezentacji spółki jawnej (pojęcie reprezentacji, charakter prawny przepisów KSH określających zasady reprezentacji, możliwe sposoby reprezentacji spółki). Zasady reprezentacji spółki jawnej Reprezentacja - dokonywanie w imieniu spółki i z bezpośrednim skutkiem dla niej czynności sądowych ...

PRAWO HANDLOWE - zagadnienia - Prokura

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 966
Wyświetleń: 1806

PRAWO HANDLOWE ZAGADNIENIA: semestr zimowy - pojęcie i charakterystyka przedsiębiorcy, rodzaje przedsiębiorców, spółki osobowe, spółki kapitałowe; semestr letni - komercjalizacja i prywatyzacja, upadłość i postępowanie układowe, ogólna charakterystyka papierów wartościowych, publiczny obrót papier...

Prawo handlowe i ochrona własności intelektualnej - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe
Pobrań: 483
Wyświetleń: 4060

Dzięki treści notatki możemy zapoznać się z takimi pojęciami, jak: kupiecka i handlowa własność gospodarcza, firmanctwo, spółki kapitałowe i osobowe, wymagania niezbędne przy zakładaniu spółki, negocjacje, aukcja. Ponadto dowiemy się więcej o takich terminach, jak: przetarg pisemny, środki ochrony ...

Tabela Spółek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe
Pobrań: 3647
Wyświetleń: 7903

...16. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisuje się do: b)KRS 17. Rejestr przedsiębiorców KRS prowadzą: a)sądy rejonowe gospodarcze 38. działalność bankowa: c) wymaga zezwolenia 39. Umowa sprzedaży : b) przenosi własność części składowych 40. Działalność gospodarcza z re...

Umowy prawo handlowe

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo handlowe
Pobrań: 875
Wyświetleń: 2793

PRAWO HANDLOWE umowy regulujące przeniesienie praw umowa sprzedaży (art. 535) ( sprzedawca, kupujący ) S. zobowiązuje się przenieść własność rzeczy i wydać rzecz a K. zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić S. Cena sztywna obowiązuje niezależnie od postanowień w umowie, różnica miedzy otrzyma...

Spółki osobowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2429

Zalewski. Notatka składa się z 2 stron. PRAWO HANDLOWE)  Ustawa KSG reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie , podział i  przekształcanie spółek handlowych. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partn...

Spółki kapitałowe - Spółka z o.o.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1547

Zalewski. Notatka składa się z 5 stron. Spółki kapitałowe:   1)  Spółka z o.o. może być utworzona przez jedną lub więcej osób prowadzoną w celu prawnie  dopuszczalnym. Spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę  z o.o. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania s...

Czynności przedsiębiorców

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 560

CZYNNOŚCI PRZEDSIĘBIORCY ZARZĄDZANIE (PROWADZENIE SPRAW, KIEROWANIE) pojęcie „zarząd” używane w 2 znaczeniach: jako zarządzanie (proces) lub jako kolegialne ciało powołane do realizacji tego procesu; nas interesuje to I proces polegający na wydawaniu decyzji, opinii, podejmowaniu uchwał, organizowa...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Zgromadzenie wspólników...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 651

# spółka odpowiada całym majątkiem bez ograniczeń, a wspólnicy ponoszą ryzyko do wartości wniesionych wkładów # czasem osobista, nieograniczona lub ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania / szkodę: art. 13 - zobowiązania sp. w organizacji: bez ograniczeń jeśli działał w jej imieniu...

Definicja oznaczenia geograficznego - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1225

definicję oznaczenia geograficznego i napisz, kto może uzyskać takie prawo. [art. 174-175] Definicja: Oznaczeniami geograficznymi, są oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), które identyfikują towar jako pochodzący z tego...